*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Quy tắc cộng maccopnhicop

Khi cho but-1-en chức năng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp thành phầm nào sau đó là sản phẩm chính ?


Anken C4H8 bao gồm bao nhiêu đồng phân khi chức năng với dung dịch HCl chỉ mang lại một thành phầm hữu cơ duy nhất?


Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau thời điểm phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một thành phầm là:


Cho lếu láo hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tính năng với H2O (H+, to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?


Có nhì ống nghiệm, từng ống cất 1 ml hỗn hợp brom vào nước gồm màu tiến thưởng nhạt. Sản xuất ống thứ nhất 1 ml hexan và ống máy hai 1 ml hex-1-en. Lắc đông đảo cả nhì ống nghiệm, kế tiếp để yên nhì ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng lạ quan cạnh bên được là:


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan cùng etilen (đktc) đi chậm chạp qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản bội ứng cân nặng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu vừa đủ dung dịch đựng 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ nhận được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhì anken là:


Một tất cả hổn hợp X tất cả ankan A với một anken B bao gồm cùng số nguyên tử C và hầu như ở thể khí sống đktc. Cho tất cả hổn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bằng 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của các thành phần hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X làm phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X phản ứng cùng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:


Hỗn phù hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A nhận được 13,44 lít CO2 ở đktc. Ngoài ra A làm mất đi màu vừa không còn 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và phần trăm thể tích khớp ứng là


Hỗn thích hợp khí X gồm một ankan và 1 anken. Mang đến 1,68 lit khí X đến qua hỗn hợp brom làm mất màu toàn diện dung dịch cất brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit khí X rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 12,5 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của những hiđrocacbon thứu tự là:


Một các thành phần hỗn hợp A gồm một anken X với một ankan Y tất cả cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và thuộc số mol. Cho m gam hỗn hợp A làm mất đi màu hoàn toản 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp trên chiếm được 0,6 mol CO2. X cùng Y gồm công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn tất cả hổn hợp qua Ni nung rét thu được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn hỗn hợp Y vào brom dư thấy bao gồm 0,2 mol Br2 sẽ phản ứng. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 bao gồm tỉ khối so với H2 với 9,25. Mang lại 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn không nhiều bột Ni. Đun rét bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với H2 bằng 10. Tổng cộng mol H2 vẫn phản ứng là


Cho hỗn hợp X bao gồm etilen với H2có tỉ khối đối với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung rét (hiệu suất phản ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin hoàn toàn có thể tích đều nhau qua niken nấu nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối vớiH2 là 23,2. Năng suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Phương pháp phân tử olefin là


Hỗn vừa lòng khí X có H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Ycó tỉ khối đối với He là 5. Công suất của làm phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken sống thể khí (đkt) thỏa mãn điều kiện: lúc hiđrat hoá chế tạo ra thành các thành phần hỗn hợp gồm ba ancol là


Hỗn đúng theo khí X bao gồm H2 cùng một anken có công dụng cộng HBr cho thành phầm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bởi 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y không làm mất đi màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bởi 13. Công thức cấu trúc của anken là:
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wiper Là Gì, Nghĩa Của Từ Wiper, Wiper Là Gì, Nghĩa Của Từ Wiper

Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và cực hiếm m theo lần lượt là


Cembrene C20H32 được tách bóc từ vật liệu nhựa thông, khi công dụng hoàn toàn cùng với hiđro dư chiếm được C20H40. Điều này chứng minh điều gì (biết cembrene không thâm nhập phản ứng cộng mở vòng cùng với H2)?