- Polime tổng hợp: vì con tín đồ tổng hợp; được chia thành 2 các loại là: Polime trùng phù hợp tổng thích hợp bằng những phản ứng chất hóa học (ví dụ: polietilen, poli(metyl metacrylat…) cùng Polime trùng dừng được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng (ví dụ: nilon-6, tơ lapsan…)

2. Dãy các Polime tổng hợp

Câu hỏi: dãy nào tiếp sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây là polime tổng hợp

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su đặc thiên nhiên, polibutađien

Trả lời:

Chọn giải đáp B

Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C với D ⇒ chọn B

*
Polime tổng phù hợp là gì Dãy các Polime tổng hợp" width="736">

Cùng đứng top lời giải xem thêm các thông tin và bài xích tập liên quan nhé:

1. Một vài khái niệm

- Polime: là đa số hợp chất gồm phân tử khối rất to lớn do nhiều solo vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

- Monome: là hầu hết phân tử nhỏ, bội nghịch ứng tạo cho polime.

- thông số n: là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

- đôi mắt xích: là phần lặp đi lặp lại trong phân tử polime.

2. Bí quyết gọi thương hiệu Polime


Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 12 về tên gọi Polime:

Công thức thương hiệu gọi: tên polime = poli + thương hiệu monome

(Lưu ý: giả dụ tên của monome có 2 nhiều từ trở lên thì tên này được đặt trong vệt ngoặc đơn

Ví dụ: poli(vinyl clorua))

3. Phân loại

Dựa vào nguồn gốc và cấu trúc, polime được chia thành các các loại như sau:

+ phụ thuộc vào nguồn gốc:

- Polime thiên nhiên: là mọi loại gồm sẵn vào tự nhiên. (ví dụ: bông, tơ tằm…)

- Polime tự tạo (hay còn được gọi là bán tổng hợp): những các loại này được chế hóa từ các polime từ nhiên. (ví dụ: trường đoản cú xenlulơ tổng hợp cao su thiên nhiên lưu hóa để triển khai lốp xe; dường như còn tổng vừa lòng ra tơ visco, tơ axetat)

- Polime tổng hợp: vì con bạn tổng hợp; được tạo thành 2 loại là: Polime trùng hợp tổng vừa lòng bằng các phản ứng chất hóa học (ví dụ: polietilen, poli(metyl metacrylat…) với Polime trùng dừng được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng (ví dụ: nilon-6, tơ lapsan…)

+ dựa vào cấu trúc:

- Mạch không phân nhánh: (ví dụ: amilozơ…)

- Mạch phân nhánh: (ví dụ: amilopectin, glicogen…)

- Mạch mạng không gian: (ví dụ: cao su đặc lưu hóa, nhựa bakelit…)

4. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1

Polime nào tiếp sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.

B. Polietilen.

C. Amilozo

D. Poli (vinyl clorua).

Trả lời

Chọn giải đáp A

- Polime có cấu tạo mạch ko gian: vật liệu nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su thiên nhiên lưu hóa.

- Polime có kết cấu mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.


- Plime có kết cấu mạch không phân nhánh: còn lại.

Câu hỏi 2

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hòa hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Trả lời

Chọn giải đáp C

Nhựa PP (poli propilen) được tổng phù hợp từ propilen:

CH2=CH-CH3 →xt,t0,p <-CH2-CH(CH3)->n ⇒ chọn C

Câu hỏi 3

Nilon-6,6 thuộc nhiều loại tơ

A. axetat.

B. bán tổng hợp.

C. poliamit.

D. thiên nhiên.

Trả lời

Chọn câu trả lời C

Nilon-6,6 là <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n

⇒ chứa links amit -CO-NH- ⇒ thuộc nhiều loại tơ poliamit ⇒ chọn C.

Câu hỏi 4

Phát biểu như thế nào sau đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng cách đốt, tơ tằm mang đến mùi khét tương tự mùi tóc cháy.

B. Tinh bột với xenlulozơ đông đảo là polisaccarit nhưng lại xenlulozơ có thẻ kéo thành sợi, còn tinh bột thì không.

C. Các polime đều không phai hơi do trọng lượng phân tử khủng và lực liên kết phân tử lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon nhát bền với sức nóng nhưng không biến thành thủy phân bởi môi trường axit và kiềm.

Trả lời

Chọn giải đáp D

D sai vì len, tơ tằm, tơ nilon kém bền cùng với nhiệt và bị thủy phân bởi môi trường thiên nhiên axit và kiềm.

Câu hỏi 5

Dung dịch hóa học nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Isopren.

B. Buta-1,3 - đien.

C. Metyl metacrylat.

D. Axit amino axetic

Trả lời

Chọn lời giải D

Muốn thâm nhập phản ứng trùng hợp đề xuất có liên kết đôi C=C hoặc vòng không bền.

A. Isopren là CH2=C(CH3)-CH=CH2 ⇒ có thể tham gia làm phản ứng trùng hợp ⇒ loại.

B. Buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 ⇒ có thể tham gia bội nghịch ứng trùng hợp ⇒ loại.

C. Metyl metacrylat là CH2=C(CH3)COOCH3 ⇒ có thể tham gia phản ứng trùng hợp ⇒ loại.

Xem thêm: Phạm Vi Bình Thường Cho Chỉ Số Iq Người Bình Thường Là Bao Nhiêu ?

D. Axit amino axetic là H2NCH2COOH ⇒ không thể tham gia bội nghịch ứng trùng hợp ⇒ chọn.