Bạn đang xem: Polime nào được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các polime : PS, cao su isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su thiên nhiên lưu hóa. Tất cả bao nhiêu polime có cấu tạo mạng không khí ?


Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành những phân tử mập (polime) có khối lượng bằng tổng cân nặng của các monme đúng theo thành được call là :


Sự phối hợp các phân tử bé dại (monome) thành những phân tử to (polime), đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ dại (như nước, amoniac, CO2…) được gọi là :


Một polime Y có kết cấu như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một đôi mắt xích của polime Y là :


Cho các chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH với p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng dừng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số loại phân tử monome chế tác thành polime bên trên là


Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp tất cả trong dãy là:


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su đặc lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có kết cấu mạch không phân nhánh là


Trong dãy hóa học sau, hóa học nào thâm nhập phản ứng trùng ngưng chế tạo polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Các Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ: Lập Phương Của Một Tổng, Lý Thuyết Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.