*
Polime có cấu trúc mạng không khí ( mạng lưới) là" width="758">

Cùng đứng top lời giải xem thêm về Polime nhé

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là số đông hợp chất bao gồm phân tử khối rất to lớn do nhiều đơn vị bé dại (gọi là đôi mắt xích) liên kết với nhau.Ví dụ:  

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 2)" width="289">

do các mắt xích –NH –6 –CO– liên kết với nhau khiến cho Hệ số n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. Những phân tử làm cho từng mắt xích của polime được hotline là monome

2. Phân loại

a) Theo mối cung cấp gốc:

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 3)" width="743">

b) theo phong cách tổng hợp: 

*
Polime có kết cấu mạng không gian ( mạng lưới) là (ảnh 4)" width="737">

c) Theo cấu trúc: (xem phần II)

3. Danh pháp

- Poli + thương hiệu của monone (nếu tên monome có 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo cho polime thì tên của monome phải kê ở trong ngoặc đơn) - một số polime mang tên riêng (tên thông thường). Ví dụ: …

*
Polime có cấu trúc mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 5)" width="212">

II – CẤU TRÚC


1. Những dạng kết cấu mạch polime

a) Mạch ko phân nhánh. Ví dụ: polietilen, amilozơ… b) Mạch phân nhánh. Ví dụ: amilopectin, glicogen… c) Mạch mạng lưới. Ví dụ: cao su lưu hóa, vật liệu nhựa bakelit…

2. Cấu trúc điều hòa cùng không điều hòa

a) cấu tạo điều hòa: những mắt xích nối nhau theo một lẻ tẻ tự nhất quyết (chẳng han theo kiểu đầu nối đuôi). Ví dụ: 

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 6)" width="499">

b) kết cấu không điều hòa: những mắt xích nối với nhau không tuân theo trật tự nhất quyết (chẳng hạn theo kiểu đầu nối đầu, nơi thì đầu nối cùng với đuôi). Ví dụ: 

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 7)" width="206">

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Hầu hết polime là hóa học rắn, không bay hơi, không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định, một trong những tan trong các dung môi hữu cơ. Đa số polime bao gồm tính dẻo, một số polime có tính bầy hồi, một số trong những có tính dai, bền, hoàn toàn có thể kéo thành sợi.

Bạn đang xem: Polime có cấu trúc mạng không gian

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1:

Tơ nào tiếp sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (tơ buôn bán tổng hợp)?

A. Tơ tằm.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Bông.

D. Tơ visco.

Đáp án D

Tơ tằm cùng bông là tơ thiên nhiên

Tơ nilon – 6,6 là tơ tổng hợp

Tơ visco là tơ buôn bán tổng hợp.

CÂU 2:

Có những phát biểu sau:

(1) chất liệu thủy tinh hữu cơ có cấu tạo mạch polime phân nhánh.


(2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất hiện thêm kết tủa

(3) muối bột phenylamoni clorua tan tốt trong nước.

(4) dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3 tạo ra Ag.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đáp án A

(1) Sai vì chưng thủy tinh cơ học là polime không phân nhánh

(2) Đúng vì gồm phản ứng sau: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2↓ + 2KOH

(3) Đúng

(4) Sai vì glucozo bị oxi hóa vì chưng AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag

Các tuyên bố đúng là: (2); (3)

CÂU 3:

Cho những câu sau:

(1) PVC là hóa học vô định hình.

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tung tinh bột trong nước.

(3) Poli(metyl metacrylat) gồm đặc tính vào suốt, cho ánh nắng truyền qua.

(4) Tơ lapsan được tạo thành do cách thức trùng hợp.

(5) vật tư compozit tất cả độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polime thành phần.

(6) cao su thiên nhiên ko dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và bao gồm tính dẻo.

(7) Tơ nitron bền với giữ nhiệt tốt nên thường xuyên được dùng để dệt vải vóc may áo ấm.

Số thừa nhận định không đúng là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B

Có 3 đánh giá không đúng: (2), (4), (6).

(2) Keo hồ nước tinh bột được tạo nên bằng cách hòa tan tinh bột vào nước.

Khi nấu nướng tinh bột thì mới thành hồ tinh bột được (cần phải bao gồm nhiệt độ)

(4) Tơ lapsan được sản xuất ta từ phản ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Nền Văn Học Mang Khuynh Hướng Sử Thi

(6) cao su đặc thiên nhiên ko dẫn điện, hoàn toàn có thể tan vào benzen, trong xăng và có tính dẻo.