Monome đó là những phân tử nhỏ tuổi được nối với nhau theo kiểu lặp lại, từ đó chế tạo ra thành mọi phân tử phức tạp hơn điện thoại tư vấn là polyme. Monome tạo thành polyme qua bài toán hình thành links hóa học hoặc liên kết siêu phân tử thông qua một quá trình được call là trùng hợp. Vậy monome dùng làm điều chế thủy tinh trong hữu cơ (Plexiglas) là gì? Để biết được đáp án của thắc mắc trên, mời chúng ta tham khảo thắc mắc trắc nghiệm sau:

Trắc nghiệm: Monome dùng để điều chế thủy tinh trong hữu cơ (Plexiglas) là gì?

 A. C6H5CH=CH2

 B. CH2=C(CH3)COOCH3

 C. CH3COOCH=CH2

 D. CH2=CHCOOCH3

Trả lời:

Đáp án đúng: B. CH2=C(CH3)COOCH3

Monome dùng làm điều chế chất liệu thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là CH2=C(CH3)COOCH3

Giải mê thích của gia sư Top giải thuật về lý do chọn câu trả lời B


- Lý do đào thải đáp án A

Monome C6H5CH=CH2 là dùng làm điều chế polistiren (PS)

- Lý do vứt bỏ đáp án C

CH3COOCH=CH2 là este chứ không hẳn monome

- Lý do sa thải đáp án D

CH2=CHCOOCH3 là este chứ không hẳn là monome

- vì sao chọn câu trả lời B

Để điều chế thủy tinh hửu cơ nên trùng thích hợp metyl metacrylat (CH2=C(CH3)COOCH3)

nCH2=C(CH3)COOCH3  → (-CH2-C(CH3)(COOCH3) -)n

=> Chọn câu trả lời B

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về thủy tinh tổng hợp

Câu 1: Để điều chế thủy tinh trong hữu cơ (plexiglas), tín đồ ta thực hiện trùng hợp:

 A. CH2=C(CH3)COOCH3.

Bạn đang xem: Plexiglas điều chế

 B. CH2=CHCH=CH2.

 C. CH3COOC(CH3)=CH2.

 D. CH3COOCH=CH2.

* Đáp án A

* lý giải giải

Đáp án A

Để điều chế thủy tinh hữu cơ (poli(metyl metacrylat) viết tắt là PMMA), bạn ta triển khai trùng đúng theo CH2=C(CH3)COOCH3.

*

Câu 2: Thủy tinh cơ học (plexiglas) được trùng vừa lòng từ monome có tên gọi là:

 A. Axit acrylic.

 B. Metyl acrylat.

 C. Metyl metacrylat.

 D. Axit metacrylic.

* Đáp án C

Thủy tinh cơ học (plexiglas) được trùng hòa hợp từ metyl metacrylat.

*

Câu 3: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là một số loại chất dẻo cực kỳ bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh nắng truyền qua buộc phải được thực hiện làm kính ô tô, trang bị bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ mang tên gọi là

A. Poli(metyl metacrylat)

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(vinyl metacrylat)

D. Poli(hexametylen ađipamit).

Polime dùng để sản xuất thủy tinh cơ học là: CH2=C(CH3)-COOCH3

→ Đáp án A

Câu 4: Khẳng định làm sao sau đây là sai?

A. Polime không mờ hơi được.

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật tư trong suốt, giòn cùng kém bền.

D. Đa số polime không tan trong những dung môi thông thường.

Đáp án:

A, B, D đúng, do polime có trọng lượng phân tử lớn, được cấu trúc bởi những mắt xích chế tạo ra thành.

C sai vì thủy tinh cơ học là các loại chất dẻo, cực kỳ bền, cứng, trong suốt.

→ Chọn C

Câu 5: Phát biểu như thế nào sau đấy là sai?

A. Cao su thiên nhiên buna-N trực thuộc loại cao su thiên nhiên thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu rộng lực bazơ của metylamin.

C. Hóa học béo còn gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.

A không đúng vì cao su buna-N ở trong loại cao su đặc tổng hợp.

→ Đáp án A

Câu 6: Trong những polime gồm cùng số mắt xích sau đây, polime làm sao có trọng lượng phân tử mập nhất?

A. Poli (vinyl axetat)

B. Tơ capron

C. Thuỷ tinh hữu cơ

D. Polistiren

Đáp án lý giải giải đưa ra tiết

Đáp án: B

Tơ polivinyl axetat sản xuất thành từ CH3COOCH=CH2 có M=86

Tơ capron chế tạo ra thành từ bỏ capronlactam (1 đồng phân của NH2(CH2)5-COOH dạng mạch vòng) M=131

Thủy tinh hữu cơ chế tác thành từ isopren gồm M=100

Polistiren sản xuất thành từ bỏ stiren gồm M=104

Câu 7: Sản phẩm cơ học của phản ứng nào tiếp sau đây không sử dụng để sản xuất tơ tổng hợp?

A. Trùng phù hợp vinyl xianua

B. Trùng ngưng axit e-aminocaproic

C. Trùng thích hợp metyl metacrylat

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin cùng với axit ađipic

Đáp án gợi ý giải chi tiết

Đáp án: C

A. Trùng hợp vinyl xianua ⇒ chiếm được poli acrilonitrin ⇒ chế tạo tơ olon.

B. Trùng thích hợp axit ε-aminocaproic ⇒ nhận được poli caproamit ⇒ chế tạo tơ nilon-6.

Xem thêm: Địa Chỉ, Số Điện Thoại Bưu Điện Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Bưu Điện Tp Cần Thơ

C. Trùng vừa lòng metyl metacrylat ⇒ thu được poli (metyl metacrylat) ⇒ chế tạo thủy tinh hữu cơ.

D. Trùng dừng hexametylenđiamin cùng với axit ađipic ⇒ nhận được poli (hexametylen-ađipamit)

Câu 8. Chất nào sau đây không là polime?

A. Tinh bột

B. Thủy tinh hữu cơ

C. Isopren

D. Xenlulozơ triaxetat

Đáp án đúng: C

Câu 9: Polime như thế nào vừa hoàn toàn có thể cho bội phản ứng cộng với H2, vừa có thể bị thủy phân vào dd bazơ.

A. Xenlulozơ trinirat

B. Cao su thiên nhiên isopren

C. Cao su thiên nhiên clopren

D. Thủy tinh hữu cơ

Đáp án đúng: A

--------------------

Trên trên đây Top giải thuật đã cùng các bạn giải thích cho câu Monome dùng làm điều chế thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là gì? và bài viết liên quan một số thắc mắc trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về thủy tinh trong tổng hợp. Công ty chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức có lợi khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.