*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Pin quang điện hoạt động dựa vào

Hiện tượng những êlectrôn................... Khiến cho chúng trở thành các êlectron dẫn hotline là hiện tượng quang điện mặt trong. Hãy lựa chọn các nhiều từ dưới đây điền vào nơi trống?


Một tấm sạc quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin nhận tích điện ánh sáng sủa là (0,6;m^2). Ánh sáng sủa chiếu vào bộ pin bao gồm cường độ (1360;W/m^2.)Dùng bộ pin cung cấp năng lượng cho mạch ngoài, lúc cường độ mẫu điện là $4A$ thì năng lượng điện áp nhì cực của cục pin là $24V$. Công suất của cỗ pin là:


Năng lượng để giải phóng một electron link thành electron dẫn trong chất chào bán dẫn Ge là 0,66 eV. Số lượng giới hạn quang dẫn (hay số lượng giới hạn quang năng lượng điện trong) của Ge ở trong vùng ánh sáng


Nguồn sáng 1-1 sắc có năng suất (1,5W) vạc ra bức xạ gồm bước sóng (lambda = m 546nm). Số hạt photon mà lại nguồn sáng phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây?


Trên hình vẽ, cỗ pin bao gồm suất điện động 9V, điện trở trong một Ω; A là ampe kế hoặc miliampe kế gồm điện trở hết sức nhỏ; R là quang điện trở (khi chưa phát sáng giá trị là R1 và khi thắp sáng giá trị là R2) với L là chùm sáng chiếu vào quang năng lượng điện trở. Khi không chiếu sáng sủa vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của miliampe kế là (6,,mu A) cùng khi phát sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn tóm lại đúng

*


Một chất buôn bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong các các chùm bức xạ solo sắc tiếp sau đây (có tần số khớp ứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng quang năng lượng điện trong khí phản vào chất cung cấp dẫn đề cập trên?


Một chất quang dẫn có giới hạn quang năng lượng điện là 1,88 μm. đem c = 3.108m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào hóa học này ánh sáng có tần số nhỏ tuổi nhất là


Một tấm sạc quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích s tổng cộng của các pin nhận tích điện ánh sáng là 0,6 m2. Mỗi mét vuông của tấm pin sạc nhận năng suất 1360 W của ánh sáng. Dùng cỗ pin cung cấp năng lượng đến mạch ngoài, khi cường độ loại điện là 4 A thì điện áp nhì cực của bộ pin là 24 V. Năng suất của bộ pin là


Cho thứ thị biểu hiện sự phụ thuộc của cồn năng cực to của electron quang năng lượng điện vào tần số của sự phản xạ điện từ chiếu cho tới cho một trong những kim một số loại khác nhau. Nếu thực hiện bức xạ điện từ kích thích bao gồm bước sóng 240nm thì có bao nhiêu kim loại trong những các sắt kẽm kim loại trên xẩy ra hiện tượng quang đãng điện?

*
Xem thêm: Công Thức Suggest Là Gì ? Cấu Trúc Suggest: Cách Dùng, Theo Sau Là V Hay V

Một cỗ pin bao gồm điện trở trong không đáng kể được mắc thông liền với một điện trở với một quang năng lượng điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh nắng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế chuyển đổi như cố kỉnh nào?

*


Trên hình vẽ, ta có (xi ): bộ pin (9mkern 1mu mkern 1mu V - 1mkern 1mu mkern 1mu Omega ); A: hoàn toàn có thể là một ampe kế hoặc micrôampe kế; R là 1 quang năng lượng điện trở; L à chùm sáng tương thích chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của micrôampe kế là (6mkern 1mu mkern 1mu mu A). Lúc quang năng lượng điện trở được chiếu sáng thì ampe kế chỉ (0,6mkern 1mu mkern 1mu A). Tính điện trở của quang năng lượng điện trở khi không được chiếu sáng và khi được thắp sáng bằng ánh nắng thích hợp. Điện trở của ampe kế và của micrôampe kế coi như bé dại không đáng kể.

*
*