Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Phi kim nào vận động hóa học to gan nhất?

A. Lưu giữ huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Chất nào sau đây tác dụng được với hỗn hợp (KHCO_3) ?

A. (KNO_3)

B. KOH

C. (BaCl_2)

D. (Na_2SO_4)

3. Hóa học nào tiếp sau đây khi đốt tạo thành ra sản phẩm là chất khí?

A. Đồng

B. Lưu huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Chất thường dùng để làm nguyên liệu trong công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. (O_2)

D. (H_2)

5. đến 3,2gam giữ huỳnh công dụng với lượng dư khí hiđro ở ánh nắng mặt trời cao thu được V lít khí (ở đktc) bám mùi trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam (Fe_2O_3) bằng CO dư, thành phầm khí nhận được cho lấn sân vào bình đựng hỗn hợp (Caleft(OH ight)_2) dư nhận được a gam kết tủa A. Quý giá của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Lớp 9 Hóa học bài xích 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - sơ lược v...
1
0
*

1. Phi kim nào vận động hóa học mạnh dạn nhất?

A. Lưu giữ huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Hóa học nào sau đây chức năng được với hỗn hợp KNO3

B. KOH

C. Na2SO4

3. Hóa học nào sau đây khi đốt tạo ra ra thành phầm là chất khí?

A. Đồng

B. Lưu lại huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Chất thường dùng để làm nguyên liệu trong công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. H2

5. Cho 3,2gam giữ huỳnh công dụng với lượng dư khí hiđro ở ánh nắng mặt trời cao thu đc V lít khí (ở đktc) giữ mùi nặng trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam Ca(OH)2 dư chiếm được a gam kết tủa A. Quý hiếm của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ
*

Nung 32 g CuO với C dư. Cục bộ lượng CO2 xuất hiện được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được hỗn hợp A chỉ đựng một hóa học tan . Mang lại dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 thu được b gam kết tủa. A)Viết phương trình chất hóa học xảy ra

b) giá trị của a là bao nhiêu?

c) giá trị của b là bao nhiêu


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua loa v...
2
0
*

B1: bạn ta bắt buộc dùng 7,48 lít co (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp CuO với Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Tính phần trăm trọng lượng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Phi kim nào sau đây hoạt động mạnh nhất

B2: khử hoàn toàn 32gam Fe2O3 bởi khí co dư. Sản phẩm khí chiếm được cho vào trong bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa trắng. Tính a

Giúp mình giải với ạ :*


Lớp 9 Hóa học bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - sơ lược v...
2
0

Đốt nóng các thành phần hỗn hợp CuO và FeO cùng với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. đến B td cùng với nước vôi trong dư nhận được 8 gam kết tủa. Chất rắn A mang lại td với hỗn hợp HCl 10% thì nên dùng một lượng vùa dùng axit là 73 gam.

a. Tính yếu tắc % trọng lượng mỗi oxit trong láo lếu hợp thuở đầu ?

b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?


Lớp 9 Hóa học bài bác 32. Luyện tập chương III : Phi kim - sơ sài v...
1
0

câu 1: sức nóng phân trọn vẹn 12,25kg KClO(_3) (xúc tác MnO(_2)) nhận được V lít khí oxi ( làm việc đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,24 B. 4,48 C. 6,72 D. 3,36

câu 2: Đốt cháy trọn vẹn 0,9g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg với Al vào khí oxi, thu được 1,62g lếu hợp các oxit kim loại. Thể tích khí oxi (ở đktc) đang tham gia phản bội ứng là:

A. 0,831 lít B. 1,008 lít C. 0,504 lít D. 0,560 lít

câu 3: Khử trọn vẹn 3,345g PbO bằng sắt kẽm kim loại hiđro ở nhiệt độ cao, thu được m kim loại. Quý giá của m là

A. 3,105 B. 1,863 C. 4,140 D. 2,070


Lớp 9 Hóa học bài 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - qua loa v...
1
0

Nung nóng sắt trong bầu không khí một thời gian thu được chất rắn A . Hoà rã A bằng H2SO4 đặc nóng dư thu được hỗn hợp B với khí C có mùi hắc . Khí C công dụng với hỗn hợp NaOH được dung dịch D . Dung dịch D vừa tác dụng với dung dịch KOH , vừa chức năng với dung dịch BaCl2 . Mang lại dung dịch B công dụng với hỗn hợp KOH . Xác minh A , B , C , D và viết các phương trình hoá học

Các chúng ta giải gấp đến mk nha . Mk đang cần rất gấp chúng ta nào giải đúng mk tick cho


Lớp 9 Hóa học bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - qua quýt v...
3
0

1.Nhóm hóa học nào sau đây công dụng được cùng với H2SO4 loãng

A.CuO,BaCl2,NaCl,FeCO3

B. Cu,Cu(OH)2,Na2CO3,KCl

C. Fe,ZnO,MgCl2,NaOH

D. Mg,BaCl2,K2CO3,Al2O3

2.Có 3 lọ không nhãn lần lượt đựng một trong các chất rắn sau: CuO,BaCl2,Na2CO3. Cần sử dụng thuốc test nào sau đây để nhận thấy 3 chất rắn trên?

A. Hỗn hợp H2SO4

B. Nước

C.Dung dịch NaCl

D. Dung dịch NaOH

3.Cho một lượng bột sắt dư vào 50ml hỗn hợp H2SO4. Bội phản ứng xong thu được 3,36l khí(đktc). độ đậm đặc mol của hỗn hợp H2SO4 là?

A. 0,5M

B. 1M

C. 2M

D. 3M

4.Trung hòa 20ml hỗn hợp H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Cân nặng dung dịch NaOH đã dùng là?

A. 2g

B. 6g

C. 8g

D. 10g

5.Cho sơ vật phản ứng: HCl+X->CuCl2+Y

A. CuO với H2O

B. Cu với H2

C. Cu(NO3)2 cùng HNO3

D. CuSO4 cùng H2SO4


Lớp 9 Hóa học bài 32. Rèn luyện chương III : Phi kim - sơ lược v...
2
0

Bài 1: các thành phần hỗn hợp A ( tất cả 2 kim loại X cùng Y gần như hóa trị 2 ). Biết nguyên tử khối của X bởi phân tử khối của Y . Mang 10 g tất cả hổn hợp A đem đốt vừa đủ trong 19,6 lít ko khí(đktc) thu được m gam hỗn hợp B( bao gồm 2 oxit)

a. Tính m? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích ko khí .

b. Tìm kiếm X cùng Y . Biết số phân tử oxi phản bội ứng cùng với Y vội 2,5 lần số phân tử oxi phản nghịch ứng với X.

Bài 2: Khử trọn vẹn 23,2 lếu hợp tất cả Fe2O3 và FeO bởi khí co ở ánh sáng cao , thu đc Fe với 1 chất khí. Dẫn hóa học khí thu được sục vào muối bột vôi trong dư thấy xuất hiện 40g kết tủa trắng sinh sản thành.

a. Khẳng định thành phần % về trọng lượng mối oxit trong các thành phần hỗn hợp đầu.

b. Tính khối lượng sắt thu đc sau phẩn ứng.

c. Tính thể tích khí CO phải dùng ngơi nghỉ (đktc)

đ. Tính thể tích khí H2 thu đc khi mang lại lượng sắt thu đc ở trên tổ hợp trong hỗn hợp HCl nếu hiệu suất phản ứng là 75%


Lớp 9 Hóa học bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - qua quýt v...
0
0

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc dư chiếm được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong hỗn hợp A. Trả thiết rằng thể tích hỗn hợp sau phản bội ứng thay đổi không đáng kể.

Xem thêm: Nghe Nhạc Duy Mạnh 2016 - Duy Mạnh Những Ca Khúc Hay & Được Yêu Thích Nhất


Lớp 9 Hóa học bài xích 32. Luyện tập chương III : Phi kim - qua quýt v...
1
0

Mọi người giỏi Hóa giúp mình cùng với nhé! nhà Nhật em đề nghị nộp bài xích rồi! giúp em với! Em cảm ơn trước ạ. Mọi tín đồ làm được tưng nao thì làm giúp em cùng với nhé! Hi hi

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 7.2gam Cacbon thu được hỗn hợp khí A gồm CO,CO2 dẫn các thành phần hỗn hợp khí A qua ống đựng CuO nung nóng, lúc phản ứng sau cho cục bộ lượng khí thu được vào nước vôi được A gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa cho tác dụng với B lít hỗn hợp NaOH 1M. Tính A và B?

Bài 2: Phân bỏ MgCO3 một thời hạn thu được hóa học rắn A và khí B. Khi cho hóa học rắn A tính năng với HCl lại thu được khí B, hấp thụ trọn vẹn khí B vào dung dịch NaOH được hỗn hợp C. Dung dịch C vừa chức năng với BaCl2, vừa công dụng với dung dịch KOH. Xác định A,B,C với viết các phương trình phản nghịch ứng?

- giúp em đi phần lớn người...


Lớp 9 Hóa học bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - qua loa v...
1
0

Lớp học trực tuyến đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến đường

giờ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)