Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Phi kim nào hoạt động hóa học mạnh nhất?

A. Lưu huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch \(KHCO_3\) ?

A. \(KNO_3\)

B. KOH

C. \(BaCl_2\)

D. \(Na_2SO_4\)

3. Chất nào sau đây khi đốt tạo ra sản phẩm là chất khí?

A. Đồng

B. Lưu huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Chất thường dùng để làm nguyên liệu trong công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. \(O_2\)

D. \(H_2\)

5. Cho 3,2gam lưu huỳnh tác dụng với lượng dư khí hiđro ở nhiệt độ cao thu đc V lít khí (ở đktc) có mùi trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam \(Fe_2O_3\) bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho đi vào bình đựng dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư thu được a gam kết tủa A. Giá trị của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
1
0
*

1. Phi kim nào hoạt động hóa học mạnh nhất?

A. Lưu huỳnh

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbon

2. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KNO3

B. KOH

C. Na2SO4

3. Chất nào sau đây khi đốt tạo ra sản phẩm là chất khí?

A. Đồng

B. Lưu huỳnh

C. Photpho

D. Sắt

4. Chất thường dùng để làm nguyên liệu trong công nghiệp là:

A. Si

B. C

C. H2

5. Cho 3,2gam lưu huỳnh tác dụng với lượng dư khí hiđro ở nhiệt độ cao thu đc V lít khí (ở đktc) có mùi trứng thối. Trị số của V là:

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

6. Khử 16gam Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa A. Giá trị của a là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Nung 32 g CuO với C dư. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan . Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 thu được b gam kết tủa. a)Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Giá trị của a là bao nhiêu?

c) Giá trị của b là bao nhiêu


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
2
0
*

B1: người ta cần dùng 7,48 lít CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Phi kim nào sau đây hoạt động mạnh nhất

B2: khử hoàn toàn 32gam Fe2O3 bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa trắng. Tính a

Giúp mình giải với ạ :*


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
2
0

Đốt nóng hỗn hợp CuO và FeO với Cacbon dư thu đựơc chất rắn A và khí B. Cho B td với nước vôi trong dư thu được 8 gam kết tủa. Chất rắn A cho td với dung dịch HCl 10% thì cần dùng một lượng vừa đủ axit là 73 gam.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu ?

b. Tính thể tích khí B (các khí đo ĐKTC) ?


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
1
0

câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25kg KClO\(_3\) (xúc tác MnO\(_2\)) thu được V lít khí oxi ( ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 4,48 C. 6,72 D. 3,36

câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,9g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al trong khí oxi, thu được 1,62g hỗn hợp các oxit kim loại. Thể tích khí oxi (ở đktc) đã tham gia phản ứng là:

A. 0,831 lít B. 1,008 lít C. 0,504 lít D. 0,560 lít

câu 3: Khử hoàn toàn 3,345g PbO bằng kim loại hiđro ở nhiệt độ cao, thu được m kim loại. Giá trị của m là

A. 3,105 B. 1,863 C. 4,140 D. 2,070


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
1
0

Nung nóng sắt trong không khí một thời gian thu được chất rắn A . Hoà tan A bằng H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch B và khí C có mùi hắc . Khí C tác dụng với dung dịch NaOH được dung dịch D . Dung dịch D vừa tác dụng với dung dịch KOH , vừa tác dụng với dung dịch BaCl2 . Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch KOH . Xác định A , B , C , D và viết các phương trình hoá học

Các bạn giải gấp cho mk nha . Mk đang cần rất gấp bạn nào giải đúng mk tick cho


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
3
0

1.Nhóm chất nào sau đây tác dụng được với H2SO4 loãng

A.CuO,BaCl2,NaCl,FeCO3

B. Cu,Cu(OH)2,Na2CO3,KCl

C. Fe,ZnO,MgCl2,NaOH

D. Mg,BaCl2,K2CO3,Al2O3

2.Có 3 lọ không nhãn lần lượt đựng một trong các chất rắn sau: CuO,BaCl2,Na2CO3. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 chất rắn trên?

A. Dung dịch H2SO4

B. Nước

C.Dung dịch NaCl

D. Dung dịch NaOH

3.Cho một lượng bột sắt dư vào 50ml dung dịch H2SO4. Phản ứng xong thu được 3,36l khí(đktc). Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 là?

A. 0,5M

B. 1M

C. 2M

D. 3M

4.Trung hòa 20ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH đã dùng là?

A. 2g

B. 6g

C. 8g

D. 10g

5.Cho sơ đồ phản ứng: HCl+X->CuCl2+Y

A. CuO và H2O

B. Cu và H2

C. Cu(NO3)2 và HNO3

D. CuSO4 và H2SO4


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
2
0

Bài 1: Hỗn hợp A ( gồm 2 kim loại X và Y đều hóa trị 2 ). Biết nguyên tử khối của X bằng phân tử khối của Y . Lấy 10 g hỗn hợp A đem đốt vừa đủ trong 19,6 lít ko khí(đktc) thu đc m gam hỗn hợp B( gồm 2 oxit)

a. Tính m? Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích ko khí .

b. Tìm X và Y . Biết số phân tử oxi phản ứng với Y gấp 2,5 lần số phân tử oxi phản ứng với X.

Bài 2: Khử hoàn toàn 23,2 hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí CO ở nhiệt độ cao , thu đc Fe và 1 chất khí. Dẫn chất khí thu đc sục vào muối vôi trong dư thấy xuất hiện 40g kết tủa trắng tạo thành.

a. Xác định thành phần % về khối lượng mối oxit trong hỗn hợp đầu.

b. Tính khối lượng sắt thu đc sau phẩn ứng.

c. Tính thể tích khí CO cần dùng ở (đktc)

đ. Tính thể tích khí H2 thu đc khi cho lượng Fe thu đc ở trên hòa tan trong dung dịch HCl nếu hiệu suất phản ứng là 75%


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
0
0

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Xem thêm: Nghe Nhạc Duy Mạnh 2016 - Duy Mạnh Những Ca Khúc Hay & Được Yêu Thích Nhất


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
1
0

Mọi người giỏi Hóa giúp mình với nhé! Chủ Nhật em phải nộp bài rồi! Giúp em với! Em cảm ơn trước ạ. Mọi người làm được tưng nao thì làm giúp em với nhé! Hi hi

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 7.2gam Cacbon thu được hỗn hợp khí A gồm CO,CO2 dẫn hỗn hợp khí A qua ống đựng CuO nung nóng, Khi phản ứng sau cho toàn bộ lượng khí thu được vào nước vôi được A gam kết tủa. Lọc kết tủa cho tác dụng với B lít dung dịch NaOH 1M. Tính A và B?

Bài 2: Phân hủy MgCO3 một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Khi cho chất rắn A tác dụng với HCl lại thu được khí B, hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch NaOH được dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng với BaCl2, vừa tác dụng với dung dịch KOH. Xác định A,B,C và viết các phương trình phản ứng?

- giúp em đi mọi người...


Lớp 9 Hóa học Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược v...
1
0

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)