*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây về hiđrô clorua là đúng

Cho các phản ứng sau:

(1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

(3) K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

(4) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(5) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số làm phản ứng trong những số ấy HCl thể hiện tính oxi hóa là


Khí hiđro clorua có thể được điều chế bằng phương pháp cho muối ăn uống (NaCl rắn) công dụng với hóa học nào sau đây?


Cho axit H2SO4 đặc, dư tác dụng vừa đủ với 29,25 gam NaCl đun nóng. Khí thu được hòa tan vào 73 gam H2O. Nồng độ phần trăm của HCl trong hỗn hợp thu được là


Hoà rã 6,75 gam các thành phần hỗn hợp Al với Cu trong hỗn hợp HCl dư chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm cân nặng của Al cùng Cu trong các thành phần hỗn hợp là:


Cho 16 gam hỗn hợp bột Fe với Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có một gam khí H2 bay ra. Trọng lượng muối clorua tạo thành trong hỗn hợp là bao nhiêu gam?


Cho 69,6 gam MnO2 tính năng hết với hỗn hợp HCl đặc. Tổng thể lượng Clo có mặt được kêt nạp hết vào 500 ml hỗn hợp NaOH 4M. Coi thể tích hỗn hợp không thay đổi thì mật độ mol/l của các muối trong hỗn hợp thu được sau phản bội ứng là


Cho 10 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) chức năng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch A. Mang 50 gam hỗn hợp A công dụng với dung dịch AgNO3 chiếm được 7,175 gam kết tủa. Năng suất phản ứng thân H2 và Cl2 là


Một lọ đựng dung dịch Na2SO3 (dung dịch X) để lâu ngày. Mật độ Na2SO3 trong X được xác định lại như sau:

Thí nghiệm 1: thêm 10 ml dung dịch Y gồm BaCl 0,5M và HCl 2,5M vào 5 ml dung dịch X thu được 0,233 gam kết tủa trắng.

Thí nghiệm 2: thêm nhàn nhã dung dịch nước brom vào 5 ml dung dịch X cho tới lúc dung dịch có màu đá quý nhạt bền, thêm tiếp 10 ml dung dịch Y thì thu được 0,699 gam kết tủa trắng.

(Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; O = 16; mãng cầu = 23; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; ba = 137.)

Nồng độ Na2SO3 trong dung dịch X là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Vì Sao Giới Cầm Quyền Nhật Bản Tiến Hành Chiến Tranh Xâm Lược Bành Trướng Ra Bên Ngoài

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.