Ở phân tử ankan chỉ có link C-C cùng C-H. Đó là những liên kết xích ma bền vững, chính vì như vậy ankan tương đối trơ về phương diện hóa học. Ở ánh sáng thường chúng không bội nghịch ứng với axit, bazơ và chất oxi hóa khỏe khoắn như KMnO4.

Dưới tính năng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt độ, ankan tham gia những phản ứng cầm cố với halogen, phản nghịch ứng tách bóc và làm phản ứng oxi hóa. Mặc dù nhiên, bội phản ứng đặc trưng của ankan là nắm với halogen:

CnH2n+2+ Cl2→ASCnH2n+1Cl + HCl

Halogen rất có thể thay cố lần lượt từng nguyên tử H vào phân tử ankan.
Bạn đang xem: Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Công thức cấu tạo của cội isopropyl là


Câu 2:


Phản úng bóc tách butan sinh hoạt 500oC bao gồm xúc tác đến những sản phẩm nào sau đây?


Câu 3:


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, dẫn thành phầm cháy thứu tự qua bình đựng P2O5và Ca(OH)2thì trọng lượng các bình này tăng thêm lần lượt là 0,9 gam và 1,1 gam. Công thức phân tử của X là:


Câu 4:


Trong phương pháp điều chế etan bên dưới đây, cách thức nàosai?


Câu 5:


Trong công nghiệp ankan có áp dụng là:


Câu 6:


Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên thường gọi là


Câu 7:


Trong các xác định sau đây, xác minh nào đúng?


Câu 8:


Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, chiếm được 4,48 lít CO2(đktc). Phương pháp phân tử của X là


Câu 9:


Khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom duy nhất tất cả tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan là


Câu 10:


Hỗn thích hợp khí A bao gồm etan và propan. Đốt cháy tất cả hổn hợp A thu được khí CO2và tương đối nước theo xác suất thể tích 11:15. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của hai chất lần lượt là:


Câu 11:


Ankan gồm có loại đồng phân nào?


Câu 12:


Sản phẩm của phản bội ứng ráng clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3

(3) CH3ClC(CH3)3


Câu 13:


Công thức tổng quát của ankan là


Câu 14:


Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđro trong phân tử. Số nguyên tử cacbon vào một phân tử X là


Câu 15:


Cho 2-metylbutan chức năng với Cl2(ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số thành phầm monoclo về tối đa thu được là


Hỏi bài bác
*

giới thiệu
link
cơ chế
liên kết
Thi test online
Thi test THPT đất nước
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện câu hỏi
Thi thử THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2


Xem thêm: Bảng Chữ Cái Đầy Đủ Mới Nhất Theo Chuẩn Bộ Gd, Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Phát Âm Và Audio Đầy Đủ

Lớp 1