Khái niệm

Là sự kết hợp giữa chất phản ứng và tác nhân phản ứng để tạo thành một phân tử mới.

Bạn đang xem: Phản ứng cộng là gì

Phân loại

Chia làm 3 loại

Phản ứng cộng ái điện tử AEPhản ứng cộng ái nhân ANPhản ứng cộng gốc AR

Phản ứng cộng ái điện tử AE

Thường gặp: Phản ứng cộng Halogen (X2), HX, H2O, H2SO4, HOX,… vào Hydrocacbon không no.

Cơ chế: Có 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: X+ (tác nhân ái điện tử) tấn công vào trung tâm phản ứng C=C.
*

*

Lưu ý:

Đối với C=C chứa 2 Cacbon không cùng bậc => Phản ứng cộng hợp tuân theo quy tắc Maskovnhikov: X+ sẽ cộng hợp vào Cacbon (C) có chứa nhiều Hydro (H), Y– sẽ cộng hợp vào Cacbon có ít Hydro.

VD: CH3-CH=CH2, CH2Cl-CH2-CH=C(CH3)-CH3,…

Đối với C=C chứa 2 Cacbon cùng bậc => Phản ứng cộng hợp tuân theo quy tắc Saytseff-Waifner: X+ sẽ cộng hợp vào Cacbon (C) liên kết với Cacbon có chứa nhiêu Hydro (H) hơn.

VD: CH3-CH=CH-CH2-CH3, CH3-CH2-C(C2H5)=C(CH3)-CH3,…

Phản ứng cộng hợp xảy ra theo kiểu trans với nhau (cộng trans): Đồng phân cis sẽ sinh ra sản phẩm threo (nhóm thế tương đương khác phía), Đồng phân trans sẽ sinh ra sản phẩm erythro (nhóm thế tương đương cùng phía).

Ảnh hưởng của nhóm thế:

Tăng khả năng phản ứng AE : Nhóm phenyl, các nhóm thế đẩy điện tử như -CH3, C2H5,… ( nhóm Phenyl mạnh hơn 1 nhóm -CH3 nhưng yếu hơn 2 nhóm -CH3).

Giảm khả năng phản ứng AE: Các nhóm hút điện tử.

Phản ứng cộng ái nhân AN

Thường gặp: Phản ứng cộng vào liên kết đôi (ba) phân cực. VD: C=O, C=S, C=N,…

Cơ chế: Tác nhân ái nhân (Y–) sẽ tấn công vào đầu mang điện tích dương (+), tác nhân ái điện ( X+) tử sẽ tấn công vào đầu mang điện tích âm (-). Ví dụ:


*

Ảnh hương của nhóm thế:

Các nhóm thế đẩy điện tử trên Cacbon làm giảm khả năng phản ứng cộng ái nhân AN.Các nhóm thế hút điện tử trên Cacbon làm tang khả năng phản ứng cộng ái nhân AN.

Phản ứng cộng gốc AR

Thường gặp: Phản ứng cộng của các tác nhân tạo gốc tự do

Cơ chế: Xảy ra qua 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Gốc tự do tấn công vào lien kết C=C tạo thành sản phẩm trung gian.

Xem thêm: Mời Em Về Với Đội Của Anh Mp3, Lời Bài Hát Về Đội Của Anh (Check Out Da Bass)


*

Giai đoạn 2: Tạo thành sản phẩm.
*

Lưu ý:

Giai đoạn 1 là giai đoạn thuận nghịch và quyết định tốc độ phản ứngSản phẩm trung gian càng bền, phản ứng càng xảy ra dễ dàng

Liên quan: