Tính chất riêng của dạng mạch vòng của glucozơ: đội OH nghỉ ngơi C1 (OH hemiaxetal) của dạng vòng tác dụng với metanol tất cả HCl xúc tác, tạo thành nhóm metyl glicozit:

*
Bạn đang xem: Phản ứng chứng tỏ glucozo có dạng mạch vòng

Cho những chất: X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Phần đông chất bị thuỷ phân là:


Thuỷ phân lếu hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được hỗn hợp X (hiệu suất phản bội ứng thủy phân từng chất phần nhiều là 75%). Lúc cho toàn cục X tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản nghịch ứng số mol Ag chiếm được là


Glucozơ, fructozơ bội nghịch ứng với chất nào sau đây tạo thành sản phẩm có công thức cấu tạo giống nhau ?


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng thân axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất bội nghịch ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu cần sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì trọng lượng xenlulozơ trinitrat pha chế được là


Cacbohiđrat Z tham gia gửi hóa:

Z →CuOH2/OH- dung dịch xanh lam →to kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất đến dưới đây?


Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong gai bông là 4860000 đvC . Vậy số gốc glucozơ tất cả trong xenlulozơ nêu bên trên là :


Cho lên men 1 m3nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít đụng 96o. Biết cân nặng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml sống 20oC cùng hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Cân nặng glucozơ tất cả trong nước rỉ con đường glucozơ là


Để tráng tệ bạc một loại gương soi, bạn ta phải đun lạnh dung dịch cất 36 gam glucozơ với lượng vùa dùng dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc sẽ sinh ra dính vào mặt kính của gương và cân nặng AgNO3cần dùng lần lượt là


Cho 2,5 kg glucozơ cất 20% tạp hóa học lên men thành rượu. Thể tích rượu40o chiếm được (biết rượu nguyên chất có cân nặng riêng 0,8 g/ml và trong quy trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%) là


*

Trang web share nội dung miễn giá thành dành cho tất cả những người Việt.

thắc mắc theo lớp

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài xích tập các môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn giá tiền

Thông tin quy định


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Dãy Các Muối Amoni Nào Khi Bị Nhiệt Phân Tạo Thành Khí Nh3

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền