Phân tử chất hữu cơ X có 2 yếu tố C, H. Tỉ khối hơi của X đối với hidro là 22. Phương pháp phân tử của X là

A. C4H8

B. C3H8

C.C3H6

D.C6H6
Bạn đang xem: Phân tử chất hữu cơ x có 2 nguyên tố

*


*

*

*Xem thêm: Tuổi Nam 1994 Cung Gì ? Cung Gì? Tuổi Giáp Tuất Sinh Năm 1994 Mệnh Gì

những hiểu biết nhiều nhân kiệt hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn giá tiền với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.