*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Với giải bài xích 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám đít nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 bài 11: Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố giúp học sinh dễ dàng xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài xích 11: Phân tích một vài ra quá số nguyên tố

Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299.

Bạn đang xem: Phân tích 45 ra thừa số nguyên tố

Lời giải:

Học sinh hoàn toàn có thể phân tích bằng phương pháp viết "rẽ nhánh" hoặc "theo cột dọc".

Có thể trình bày như sau:

+) so sánh số 45 bằng phương pháp viết "theo cột dọc"

*

Vậy 45 = 3 . 3. 5 = 32 . 5.

+) phân tích số 78 bằng phương pháp viết "theo cột dọc":

*

Vậy 78 = 2 . 3. 13.

+) phân tích số 270 bằng cách viết "rẽ nhánh":

Ta có: 270 = 10 . 27

*

Vậy 270 = 2 . 5 . 3 . 3. 3 = 2 . 33 . 5.

+) so với số 299 bằng cách viết "theo cột dọc":

*

Vậy 299 = 13 . 23.

Câu hỏi khởi cồn trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Làm nuốm nào để viết số 120 thành tích của các thừa số nguyên tố? ...

Hoạt hễ 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hãy nêu những số nguyên tố nhỏ hơn 30...

Luyện tập 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: search một cầu nguyên tố của 187...

Hoạt rượu cồn 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố...

Luyện tập 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc” ...

Luyện tập 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố...

Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) Biết 400 = 24 . 52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố...

Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) Biết 2 700 = 22 . 33 . 52 . Hãy viết 270 cùng 900 thành tích những thừa số nguyên tố...

Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: đã cho thấy hai số thoải mái và tự nhiên mà mỗi số đó có đúng cha ước nguyên tố...

Xem thêm: Vật Dẫn - '' Là Gì

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: đối chiếu số 84 ra thừa số nguyên tố rồi search tập hợp những ước của nó...


Tài liệu bao gồm 2 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui vẻ tải xuống
thiết lập xuống