tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

(1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(3). Nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 với KNO3.

(5). Thành phần chủ yếu của supephotphat 1-1 gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 với CaSO4.


*


Cho các phát biểu sau:

(2). Phân lân tất cả hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

Bạn đang xem: Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion

(4). Bón các phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(6). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi bình thường là phân NPK.

(8). Amophot là láo lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 với KNO3.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Đáp án C

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được nhận xét bằng hàm lượng phần trăm của K2O vào phân.

+ Phân đạm hỗ trợ nitơ hóa hợp mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 - ).

+ Amophot là láo hợp những muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4


(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được review bằng hàm lượng xác suất của kali vào phân.

(3). Nguyên vật liệu để cấp dưỡng phân lạm là quặng photphorit và đolomit.

(5). Thành phần bao gồm của phân lạm nung rã là hỗn hợp photphat cùng silicat của canxi và magie.

(7). Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 + ).


Đáp án C

+ Độ bồi bổ của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của K2O vào phân.

+ Phân đạm cung ứng nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 + ).

+ Amophot là láo hợp các muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.


Viết bí quyết hoá học của những chất cơ mà ra các ion sau : a/ Al3 cùng Cl- b/ Ca2+ và HCO3- c/ H+ cùng H2PO4- d/ K+ với PO43- e/ Zn2+ cùng CH3COOH f/ NH4+ và SO42-


Viết cách làm hoá học của những chất mà ra các ion sau :

a/ Al3 và Cl-->AlCl3

b/ Ca2+ với HCO3-Ca(HCO3)2

c/ H+ và H2PO4-->HPO4

d/ K+ cùng PO43-->K3PO4

e/ Zn2+ và 2CH3COOH->(CH3COO)2Zn +H2

f/ NH4+ cùng SO42-->(NH4)2SO4


Hãy cho biết thêm số thoái hóa của N với P trong những phân tử cùng ion sau đây:

NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Số lão hóa của N vào NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 theo thứ tự là : -3 , -3 , +3 , +5 , -3 .

Số lão hóa của p. Trong P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2. Thứu tự là : +3 , +5 , +5 , +5.


Hãy cho biết số thoái hóa của N với P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Để tăng năng suất cây trồng, một bác nông dân đến siêu thị phân bón để sở hữ phân đạm (cung cấp nguyên tố Nitơ mang lại cây). Shop có những loại phân đạm sau: NH4NO3 (đạm hai lá), (NH2)2CO (urê); (NH4)2SO4 (đạm 1 lá).

Theo em, bác bỏ nông dân nên chọn mua loại phân đạm làm sao là có ích nhất? trên sao?


(a) Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3­-) với ion amoni (NH4+).

(c) Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng phương pháp đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

Xem thêm: Cách Biểu Diễn Giao Và Hợp, Tìm Giao Và Hợp Của Các Tập Hợp

(e ) Phân ure bao gồm công thức là (NH4)2CO3.


(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(e) K+, HPO32-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:


(1) Độ bổ dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ thành phần phần trăm trọng lượng N2O5

(3) Ure được điều chế bằng cách cho CO tác dụng với NH3 ở 180 - 200 o C

(5) Độ bổ dưỡng của phân lân được review theo tỉ lệ phần trăm khối lượng P2O5