Home/ Tổng hợp/Môn hóa học Lớp 8 20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O 21) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 22) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 23) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 2

Môn hóa học Lớp 8 20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O 21) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 22) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 23) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 2


Môn hóa học Lớp 8 20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O21) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl22) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O23) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O24) FeO + HCl → FeCl2 + H2O25) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O26) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO27) phường + O2 → P2O28) N2 + O2 → NO29) NO + O2 → NO230) NO2 + O2 + H2O → HNO góp em bài này với ạ em đề nghị gấp, chớ copy mối cung cấp trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Bạn đang xem: Star


*

20) $Pb(OH)_2$ + $2H(NO)_3$ $longrightarrow$ $Pb(NO3)_2$ + $2H_2$$O_$

21) $MgCl_2$ + $2KOH_$ $longrightarrow$ $Mg(OH)_2$ + $2KCl_$

22) $Cu(OH)_2$ + $2HCl_$ $longrightarrow$ $CuCl_2$ + $2H_2$$O_$

23) $Cu(OH)_2$ + $H_2$$SO_4$ $longrightarrow$ $CuSO_4$ + $2H_2$$O_$

24) $FeO_$ + $2HCl_$ $longrightarrow$ $FeCl_2$ + $H_2$$O_$

25) $Fe_2$$O_3$ + $3H_2$$SO_4$ $longrightarrow$ $Fe_2$$(SO4)_3$ + $3H_2$$O_$

26) $Cu(NO3)_2$ + $2NaOH_$ $longrightarrow$ $Cu(OH)_2$ + $2NaNO_3$

27) $4P_$ + $O_2$ $longrightarrow$ $2P_2$$O_$

28) $N_2$ + $O_2$ $longrightarrow$ $2NO_$

29) $2NO_$ + $O_2$ $longrightarrow$ $2NO_2$

30) $4NO_2$ + $O_2$ + $2H_2$$O_$ $longrightarrow$ $4HNO_3$


*

bichlien
0
Reply

Đáp án:

20) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

21) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

22) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

23) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

24) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

25) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

26) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

27) 4P + O2 → 2P2O

28) N2 + O2 → 2NO

29) 2NO + O2 → 2NO2

30) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

#chucbanhoctot.
nieucacvan.

Xem thêm: Kairon Tên Thật Là Gì - Tiểu Sử, Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nguyễn Thanh Quốc


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*14:7-5x6+12:4 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Josephine
*

About Josephine
Đăng câu hỏi