Dạng bài bác oxit axit chức năng với dung dịch bazơ là dạng bài xích quan trọng, lộ diện nhiều vào đề kiểm tra, đề thi không chỉ là ở cấp trung học cơ sở mà còn cả ở cấp cho THPT. Vày vậy 91neg.com xin share bài đăng sau đây . Mong muốn của công ty chúng tôi là giúp các bạn hoàn thiện, cải thiện kiến thức để hoàn thành được mục tiêu của mình.


*

A. Tổng quan kỹ năng và phương pháp giải bài bác tập

PTTQ

Oxit axit + bazơ → muối hạt + nước

Oxit: CO2, SO2Dung dịch ba zơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2

Ví dụ:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(muối trung hòa)

Nếu CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(muối axit)

Chú ý: Muối hiện ra là muối trung hòa - nhân chính hay muối axit nhờ vào vào hỗn hợp NaOH dư giỏi CO2 dư.

Bạn đang xem: Oxit axit tác dụng bazo

1. Dung dịch bazơ trọn vẹn hoặc dư

Sản phẩm sản xuất thành : muối trung hòa - nhân chính (Na2CO3, CaCO3, …)

PTHH:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dữ khiếu nại cho: số mol oxit axit hoặc số mol bazơ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: tra cứu tỉ lệ số mol của các chất tham gia, các chất tạo thành.Bước 4: Từ tỉ lệ số mol theo PTHH search số mol bao gồm liên quan, rồi đo lường và thống kê theo yêu cầu của đề bài bác và kết luận.

Ví dụ 1: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp NaOH dư. Tính trọng lượng muối tạo thành.

Ta có: nCO2 = $ frac2,2422,4= 0,1$ (mol)

PTHH: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Tỉ lệ 1 2 2 1

P/ư 0,1 ->0,2 ->0,1

Từ PTHH => Muối chế tạo ra thành là Na­2CO3 (0,1 mol)

=>mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 (g)

2. Oxit axit dư

Sản phẩm sinh sản thành:

Muối axit: CO2 dư trả toàn.Muối axit + muối th-nc : CO2 dư một phần.

PTHH:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3↓ + H2O

CO2 dư: CO2 + CaCO3↓ + H2O → Ca(HCO3)2

Dữ kiện cho: Số mol oxit axit, số mol bazơ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài xích đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: tra cứu tỉ lệ số mol của các chất tham gia, những chất sinh sản thành. Từ bỏ pt (1) kiếm được số mol muối trung hòa, số mol CO2 dư.Bước 4: Đặt số mol CO2 dư và muối trung hòa vào pt (2). Xác định CO2 dư xuất xắc muối trung hòa dư => Tính số mol các chất liên theo chất phản ứng hết trước.Bước 5: tính toán theo yêu cầu của đề bài và kết luận.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Được Sắp Xếp Theo Nguyên Tắc

Ví dụ 2: Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml hỗn hợp NaOH 1M. Tính cân nặng muối tạo ra thành.