*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Ở điều kiện thường lưu huỳnh có màu

Lưu huỳnh chức năng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O. Trong làm phản ứng này, tỉ trọng số nguyên tử lưu hoàng bị khử : số nguyên tử diêm sinh bị thoái hóa là


Cho những phản ứng chất hóa học sau: (a) S + O2 $xrightarrowt^o$SO2; (b) S + 3F2 $xrightarrowt^o$SF6; (c) S + Hg $xrightarrowt^o$HgS; (d) S + 6HNO3 đặc $xrightarrowt^o$H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. Số phản ứng trong những số đó S biểu hiện tính khử là


Đun rét một lếu hợp có 6,4 gam bột lưu lại huỳnh với 15 gam bột kẽm vào môi trường kín đáo không tất cả không khí. Chất nào còn dư sau phản bội ứng và có khối lượng là bao nhiêu?


Cho 2,8 gam Fe tính năng với S dư, sau bội phản ứng thu được 3,3 gam FeS. Năng suất phản ứng giữa Fe cùng S là


Đun nóng hỗn hợp bao gồm 28 gam bột sắt cùng 3,2 gam bột lưu lại huỳnh cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho tất cả hổn hợp X phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của các thành phần hỗn hợp khí Y là
Xem thêm: Thể Thơ Của Bài Bánh Trôi Nước, Bánh Trôi Nước Là Thể Thơ Gì

Lưu huỳnh là một trong những phi kim phổ biến, ko mùi, ko vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, vào dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu quà chanh. Trong tự nhiên, nó rất có thể tìm thấy làm việc dạng đơn chất hay trong số khoáng hóa học sulfua cùng sulfat. Nó là một trong những nguyên tố rất cần thiết cho sự sống với được kiếm tìm thấy trong hai axít amin. Sử dụng thương mại dịch vụ của nó công ty yếu trong các phân bón nhưng cũng khá được dùng rộng thoải mái trong dung dịch súng, diêm, dung dịch trừ sâu cùng thuốc diệt nấm. Trong làm phản ứng hóa học, 1 nguyên tử lưu huỳnh (S) gửi thành ion sunfua (S2–) bằng cách :


Để diệt chuột trong một công ty kho tín đồ ta dùng cách thức đốt lưu giữ huỳnh, đóng bí mật cửa bên kho lại. Con chuột hít buộc phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, cơ liệt phòng ban hô hấp dẫn đến bị ngạt nhưng mà chết. Hóa học nào sau đó là nguyên nhân thiết yếu gây ra những hiện tượng trên?