Các công thức hòa bình với thời gian:a=−ω2xv=±ωA2−x2

VTCB cóx=0⇒a=−ω2.0=0|v|=ωA2−02=ωA

Chọn C.
Bạn đang xem: Nói về một chất điểm dddh phát biểu nào đúng

Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u=2002.cos(100πt)Vvào hai đầu một quãng mạch tất cả cuộn thuần cảm có độ tự cảmL=1πH với tụ điện có điện dungC=10−42πFmắc nối tiếp. Cường độ cái điện trong đoạn mạch là


Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào nhì đầu đoạn mạch có điệntrở thuần R mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụnggiữa hai đầu cuộn cảm bằng


Phát biểu như thế nào sau đó là đúng cùng với mạch điện xoay chiều chỉ tất cả cuộn thuần cảm hệ số tựcảm L, tần số góc của chiếc điện là ω?


Một máy đổi mới áp lí tưởng có cuộn sơ cấp bao gồm 1000 vòng, cuộn lắp thêm cấp bao gồm 50 vòng.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mất mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầucuộn thứ cung cấp để hở là


Một loại điện xoay chiều chạy vào một bộ động cơ điện tất cả biểu thứci=2sin100πt+π2A (trong đó t tính bằng giây) thì


Trên một gai dây bầy hồi dài 1m, hai đầu cố kỉnh định, gồm sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là


Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R mắc nối liền với tụ điện C. Nếudung kháng ZC bằng R thì cường độ loại điện chạy qua điện trở luôn


Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, tất cả phương trình sóng làu=6.cos(4πt−0,02πx) ;trong đó u cùng x tính bằng cm, t tính bởi s. Sóng này có bước sóng là:


Một hệ giao động chịu công dụng của ngoại lực tuần hoànFn=F0.cos10πt thì xảy ra hiện tượng cùng hưởng. Tần số xấp xỉ riêng của hệ bắt buộc là


Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox theo phương trình x=5cos4πt(x tínhbằng cm, t tính bởi s). Tại thời gian t=5s,vận tốc của chất điểm này còn có giá trị bằng


Đặt một điện áp xoay chiều tần số f=50Hzvà cực hiếm hiệu dụngU=80V vào nhì đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảmL=0,6πH, tụ điện gồm điện dungC=10−4πFvà năng suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Quý giá của năng lượng điện trở thuần R là


Mạch điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R=30Ωmắc thông liền với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện nuốm xoay chiều u=U2.cos(100πt)Vthì hiệu điện cầm cố hiệu dụng ở nhị đầu cuộndây là Ud=60Vvà cái điện trong mạch lệch phaπ6 so với u với lệch phaπ3 so với ud.Hiệu điện nuốm hiệudụng ở nhì đầu mạch U có mức giá trị


Một sóng âm tất cả tần số 200Hz viral trong môi trường thiên nhiên nước với vận tốc 1500m/s. Cách sóng của sóng này trong môi trường nước là


Đặt vào nhì đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Lúc nối hai đầu cuộn sơ cấp của dòng sản phẩm biến áp mét vuông vào nhị đầu cuộn thứ cung cấp của M1 thì điện áphiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cung cấp của mét vuông để hở bởi 13,75V. Lúc nối hai đầu cuộn thứ cấp cho của mét vuông với nhì đầu cuộn thứ cung cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở nhì đầu cuộn sơ cung cấp của m2 để hở bởi 55V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 gồm tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cung cấp bằng
Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Bacl2 - Điện Phân Có Màng Ngăn 150Ml Dung Dịch Bacl2

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam