– Tinh thể trong suốt, nóng chảy ở 42,50C. Cực kỳ háo nước đề nghị dễ chảy rữa, tan trong nước ở bất kể tỉ lệ nào.

Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây về h3po 4 là sai

– dung dịch axit sunfuric là hỗn hợp đặc, sánh, ko màu, tất cả nồng độ 85%.

c. đặc điểm hóa học

Tính axít

– trong nước H3PO4 phân li theo 3 nấc:

H3PO4  ⇔ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇔ H+ + HPO42-

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

– dung dịch H3PO4 có đặc thù chung của 1 axít và gồm độ bạo dạn TB: nút 1 > nút 2 > mức 3

Tác dụng với bazơ

– Tuỳ theo tỉ lệ hóa học tham gia phản nghịch ứng nhưng mà H3PO4 sinh ra muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O (3)

​- (a = fracn_NaOHn_H_3PO_4)

Nếu a ( le ) 1 → NaH2PO4 (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4 (2)

Nếu a >3 → Na3PO4 (3)

Nếu 1

Nếu 2

d. H3PO4 không gồm tính oxi hóa 

– mặc dù Photpho bao gồm số oxi hóa cao nhất +5 nhưng mà H3PO4 không bao gồm tính oxi hoá như HNO3 vì vào ion PO43- rất bền vững.

– H3PO4 là axít 3 nấc gồm độ táo tợn trung bình và không có tính oxi hoá.

d. Điều chế

– từ quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 (đ) → 2H3PO4 + 3CaSO4

→ H3PO4 thu được ko tinh khiết.

– tự photpho:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

→ phương thức này H3PO4 có độ tinh khiết với nồng độ dài hơn.

e. Ứng dụng

– Điều chế muối photphat

– chế tạo phân lân, thuốc trừ sâu

– Dược phẩm

1.2. Muối photphat

a. Tính tan

– muối bột trung hoà và muối axit của kim loại Na, K phần đa tan trong nước

– Với các kim loại khác: Chỉ muối hạt đihiđrophotphat tan, sót lại đều ko tan hoặc không nhiều tan

b. Phân biệt ion photphat

– thuốc thử: hỗn hợp AgNO3

– hiện nay tượng: Kết tủa color vàng

– Phương trình hóa học: 3Ag+ + PO4 3- → Ag3PO4 (màu vàng)

Video 1: Nhận biết ion photphat

2. Bài bác tập minh họa

Axit H3PO4 hoặc P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp giải

Lập tỉ lệ

(T = fracn_OH^ – n_H_3PO_4)

+ T≤1 ⇒ Chỉ sản xuất muối H2PO4–, axit H3PO4 còn dư

+ T = 2 ⇒ Chỉ tạo muối HPO42-

+ T ≥ 3 ⇒ Chỉ sinh sản muối PO43-, kiềm dư

+ T ∈ (1 ; 2) ⇒ tạo thành 2 muối bột H2PO4– và HPO42-

+ T ∈ (2 ; 3) ⇒ tạo 2 muối bột HPO42- và PO43-

Chú ý: Nếu cho dung dịch kiềm tính năng với P2O5 ta đem về H3PO4 rồi giải như trên.

Bài 1: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,2 M vào 1 lit hỗn hợp Ca(OH)2 0,012 M. Trọng lượng mỗi muối tạo nên thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

A. Ca3(PO4)2 3,24g; CaHPO4 0,544g

B. Ca(H2PO4)2 1,872g; CaHPO4 0,544g

C. CaHPO4 0,544g

D. Ca3(PO4)2 3,24g

Hướng dẫn giải

nH3PO4 = 0,02 mol ; nOH- = 0,024 mol

nOH-/ nH3PO4 = 1,2. Chế tạo 2 muối bột H2PO4– ( x mol) với HPO42- (y mol)


Bảo toàn phường ta có: nH2PO4– + nHPO42- = nH3PO4 ⇒ x + y = 0,02 (1)

Bảo toàn điện tích: 2nCa2+ = nH2PO4– + 2nHPO42-

⇒ x + 2y = 0,024 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,016; y = 0,004

⇒ nCa(H2PO4)2 = 0,008 mol ⇒ mCa(H2PO4)2 = 0,008.234 = 1,872g

nCaHPO4 = 0,004 mol⇒ mCaHPO4 = 0,004.136 = 0,544 g

Bài 2: Cho 7,1g P2O5 vào 48g hỗn hợp NaOH 20%, thu được dung dịch X. Tổng cân nặng muối chiếm được là:

A. 8,52g

B. 6,56g

C. 15,08g

D. 55,1g

Hướng dẫn giải

nP2O5 = 0,05 mol; nNaOH = 0,24 mol

nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,1 mol

nOH-/ nH3PO4 = 2,4 (2;3) ⇒ chế tác 2 muối bột HPO42- ( x mol) cùng PO43- (y mol)

Bảo toàn P: nH3PO4 = nHPO42- + nPO43-

⇒ x + y = 0,1 (1)

Bảo toàn điện tích: nNa+ = 2nHPO42- + 3nPO43-

⇒ 2x + 3y = 0,24 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,06 mol; y = 0,04 mol

mmuối = mNa+ + mHPO42- + mPO43- = 0,24.23 + 0,06.96 + 0,04.95 = 15,08g

⇒ Đáp án C

3. Luyện tập

3.1. Bài bác tập tự luận

Câu 1. Cho 44g NaOH vào dd chứa 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, mang cô cạn dd thu được cho cạn khô. Muối được tạo cho và cân nặng muối khan thu được là?

Câu 2. Số mol P2O5 cần cấp dưỡng dung dịch đựng 0,03 mol KOH để thu được dung dịch cất 2 muối K2HPO4 và KH2PO4 với số mol bởi nhau?

Câu 3. Cho 100 ml dung dịch H3PO4 tác dụng cùng với 200 ml hỗn hợp NaOH a M nhận được 1,2 gam muối hạt NaH2PO4 và 1,42 mol Na2HPO4. Giá trị của a là?

Câu 4. Hòa rã 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong hỗn hợp thu được là?

Câu 5. Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam hỗn hợp NaOH 8% thu được hỗn hợp X. Muối bột thu được với nồng độ % tương xứng là?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Dìm xét nào dưới đây là sai?

A. Axit photphoric là chất tinh thể vào suốt, vô cùng háo nước.

B. Axit photphoric tung trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

C. Axit photphoric hay được dùng là hỗn hợp đặc, sánh, tất cả nồng độ 85%.

D. Dung dịch axit photphoric 85% gồm màu nâu đỏ.

Câu 2. Trong số nhận xét đến axit photphoric sau đây, dìm xét nào là sai?

A. Axit photphoric là axit cha nấc.

B. Trong dung dịch nước, H3PO4 phân li theo từng nấc.

C. Axit photphoric gồm tính oxi hóa rất mạnh tương tự HNO3.

D. Axit photphoric có độ mạnh trung bình.

Câu 3. Cho phương trình: H3PO4 ⇌ 3H+ + PO43-. Khi thêm HCl vào thì

A. Cân đối trên sẽ di chuyển theo chiều thuận.

B. Cân đối trên sẽ di chuyển theo chiều nghịch.

C. Thăng bằng trên không xẩy ra chuyển dịch.

D. Mật độ PO43- tăng lên.

Câu 4. Cho 150 ml hỗn hợp KOH 1M chức năng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong hỗn hợp chứa các muối

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4.

Câu 5. Mang lại 44 gam NaOH vào dung dịch cất 39,2 gam H3PO4. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, mang cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 49,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Tại Tp Hcm 2022, ĐÁ» Mã´N Toã¡N Thi Vã O LớP 10 Tp

D. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

4. Kết luận

Sau bài học cần nắm:

Cấu chế tạo phân tử, đặc điểm vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụngCách pha chế H3PO4 trong chống thí nghiệm với trong công nghiệp.Tính hóa học của muối hạt photphat (tính tan, tính năng với axit, làm phản ứng với hỗn hợp muối khác)

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải SGK giờ Việt 3(274) Giải SGK Toán 10(213) Giải SGK Toán 3(102) Giải SGK Toán 7(216) Giải giờ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải yên cầu hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(99) soạn Văn 10(52) soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) biên soạn Văn 7(78) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải SGK Toán 10(493) Giải SGK Toán 3(96) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải thử dùng hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn Văn 10(75) biên soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) tiếng Việt Lớp 3(107) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải SGK Toán 10(462) Giải SGK Toán 3(81) Giải giờ Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải trải nghiệm hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(74) soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30) soạn Văn Lớp 10(59) soạn Văn Lớp 7(63) giờ Việt Lớp 3(167)Bài học technology lớp 10 – Kết nối(71)Bài học technology lớp 6 – Cánh diều(19)Bài học công nghệ lớp 6 – Chân trời(18)Bài học technology lớp 6 – Kết nối(20)Bài học technology lớp 7 – Kết nối(23)Bài học tập Địa lý 10 – Kết nối(43)Bài học tập Địa lý 10 – Chân trời(45)Bài học tập Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học GDCD 11(15)Bài học tập GDCD 12(10)Bài học GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học GDCD lớp 6 – Cánh Diều(13)Bài học GDCD lớp 6 – Chân trời(14)Bài học tập GDCD lớp 6 – Kết nối(15)Bài học GDCD lớp 7 – Kết nối(11)Bài học tập GDKT&PL 10 – KẾT NỐI(23)Bài học tập GDKT&PL 10 – Chân trời(25)Bài học tập Hóa 10 – Kết nối(31)Bài học tập Hóa 10 – Chân trời(19)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 – Cánh diều(35)Bài học Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 – Chân trời(48)Bài học Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 – Kết nối(61)Bài học Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối(47)Bài học lịch sử vẻ vang 10 – Kết nối(16)Bài học lịch sử hào hùng 10 – Chân trời(16)Bài học lịch sử hào hùng 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử 8(31)Bài học lịch sử 9(34)Bài học lịch sử và Địa lí 6 – Cánh diều(48)Bài học lịch sử dân tộc và Địa lí 6 – Chân trời(50)Bài học lịch sử hào hùng và Địa lí 6 – Kết nối(54)Bài học lịch sử dân tộc và Địa lí 7 – Kết nối(41)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học tập Ngữ Văn 12(69)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học tập Ngữ văn 9(110)Bài học Ngữ Văn lớp 10 – Chân trời(75)Bài học Ngữ Văn lớp 10 – Kết nối(60)Bài học tập Ngữ Văn lớp 6 – Cánh Diều(78)Bài học Ngữ Văn lớp 6 – Chân trời(94)Bài học tập Ngữ Văn lớp 6 – Kết nối(105)Bài học Ngữ Văn lớp 7 – Kết nối(72)Bài học sinh 10 – Kết nối(30)Bài học sinh 10 – Chân trời(40)Bài học sinh 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học sinh 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Anh lớp 1 – Cánh Diều(27)Bài học Tiếng Anh lớp 1 – Chân trời(57)Bài học tập Tiếng Anh lớp 1 – Kết nối(25)Bài học tập Tiếng Anh lớp 10 – Chân trời(88)Bài học tập Tiếng Anh lớp 10 – Kết nối(108)Bài học tập Tiếng Anh lớp 2 – Cánh Diều(29)Bài học Tiếng Anh lớp 2 – Chân trời(49)Bài học tập Tiếng Anh lớp 2 – Kết nối(27)Bài học tập Tiếng Anh lớp 6 – Cánh Diều(105)Bài học tập Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời(90)Bài học Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối(116)Bài học tập Tiếng Anh lớp 7 – Kết nối(119)Bài học Tiếng Việt lớp 2 – CD(37)Bài học tập Tiếng Việt lớp 2 – CTST(70)Bài học tập Tiếng Việt lớp 2 – KNTT(72)Bài học tập Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học tập 10 – Kết nối(43)Bài học Tin học tập 11(27)Bài học tập Tin học tập 12(24)Bài học Tin học tập 6 – Cánh diều(35)Bài học tập Tin học tập 6 – Chân trời(17)Bài học Tin học 6 – Kết nối(20)Bài học Tin học tập 7 – Kết nối(16)Bài học Tin học tập 8(20)Bài học tập Tin học 9(26)Bài học Toán 10 – Cánh diều(40)Bài học tập Toán 10 – Chân trời(42)Bài học tập Toán 10 – Kết nối(76)Bài học tập Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học tập Toán 7 – Kết nối(72)Bài học Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1 – CD(85)Bài học Toán lớp 1 – CTST(51)Bài học tập Toán lớp 1 – KNTT(41)Bài học tập Toán lớp 2 – KNTT(84)Bài học tập Toán lớp 2 – CD(108)Bài học tập Toán lớp 2 – CTST(98)Bài học Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học tập Toán lớp 6 – Cánh diều(57)Bài học Toán lớp 6 – Chân trời(67)Bài học Toán lớp 6 – Kết nối(70)Bài học vật lý 10 – Kết nối(39)Bài học vật dụng lý 11(33)Bài học đồ lý 12(41)Bài học đồ dùng lý 8(29)Bài học vật dụng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.667)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi & Kiểm tra Lớp 7(557)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(303)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(528)Đề thi tiểu học(227)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family & Friends 3(80)Family & Friends 4(84)Family and Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều chuyển động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ đồng hồ Anh 2(2)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và thoải mái và thôn hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo vận động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng chế Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên với xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải liên kết toán 2 tâp 1(32)Giải kết nối toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và làng hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT vật lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử dân tộc 12(27)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải cách và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK trang bị lý 12(39)Giải SGK trang bị lý 8(28)Giải SGK trang bị lý 9(57)Giải Tập bạn dạng đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog (YOUTUBE LIVE)(1)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn thiết lập phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML với CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh thay Giới(35)Liên quân Mobile(13)Logic học(41)Lý thuyết tài thiết yếu tiền tệ(46)Lý thuyết tỷ lệ thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn uống chính(101)Nghe Nhạc(3)Nghị luận văn học lớp 10(225)Nghị luận văn học lớp 11(336)Nghị luận văn học tập lớp 12(487)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học tập lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận xóm hội lớp 10(11)Nghị luận buôn bản hội lớp 11(12)Nghị luận làng mạc hội lớp 12(42)Nghị luận làng hội lớp 7(19)Nghị luận buôn bản hội lớp 8(2)Nghị luận thôn hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp chính sách đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại thông minh Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(13)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu tiếp thu kiến thức Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu tiếng Anh tè học(172)Từ vựng tiếng Anh theo công ty đề(43)Văn mẫu lớp 6(431)Văn mẫu lớp 7(152)Văn mẫu lớp 8(56)Văn mẫu mã lớp 9(27)Xã hội học đại cương(30)