Silic (nguyên tử khối trung bình bằng 28,11) là tất cả hổn hợp 3 đồng vị: 28Si, 29Si, 30Si; trong số ấy 28Si chiếm 92,2% số nguyên tử. Tính thành phần % số nguyên tử của đồng vị 30Si?

Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

 (overline A_X = A.x + B.y + C.z over 100)

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B bao gồm y% số nguyên tử, đồng vị C bao gồm z% số nguyên tử.Bạn đã xem: Nguyên tử khối của silic

Gọi % số nguyên tử của đồng vị 29Si là x%

Suy ra % số nguyên tử của đồng vị 30Si là 100%- %28Si - %29Si= 100% - 92,2%-x% = (7,8 – x)%

Nguyên tử khối vừa phải của ham là: (overline A_Si = 28.92,2 + 29.x + 30.(7,8 - x) over 100 = 28,11)

Giải phương trình trên ta được x= 4,6

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 30Si là (7,8-4,6)% = 3,2%
Bạn đang xem: Nguyên tử khối silic

*

*

*

*

*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?

Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?

Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?

Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị là

Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là

Hai đồng vị có số khối vừa đủ 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?

Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là

Một lếu hợp gồm hai đồng vị tất cả số khối vừa đủ 31,1 và tất cả tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 và tổng số phân tử không với điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt mang điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% và X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là

Trong tự nhiên, yếu tắc Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có xác suất số lượng tương ứng là 75% với 25%. Yếu tắc Cu tất cả 2 đồng vị trong số đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp chất CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là

Cacbon tất cả 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi tất cả 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác nhau được tạo cho từ những đồng vị bên trên là

Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa đủ của brom là 79,986. Trường hợp nguyên tử khối từng đồng vị có mức giá trị thông qua số khối thì tỉ lệ thành phần % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là

Nguyên tử khối vừa đủ của Cu là 63,546. Đồng mãi mãi trong tự nhiên và thoải mái với 2 nhiều loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần tỷ lệ về nguyên tử của (_29^63Cu) là:

Cabon trong thoải mái và tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C cùng 13C, trong số đó đồng vị 12C chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C bao gồm nguyên tử khối bởi 12,991. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là
Xem thêm: Phân Tích Hình Tượng Nhân Vật Huấn Cao Trong Chữ Người Tử Tù

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.