Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học Ca(OH)2 (trả lời các ý sau):

- Các nguyên tố nào tạo ra chất.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của caoh2

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất.

- Phân tử khối của chất.

Giúp mình với nha!!! 

*

- Do 3 nguyên tố hóa học tạo thành : Ca,O,H

- Có 1 nguyên tử Ca , 2 nguyên tử O , 2 nguyên tử H

- PTKCa(OH)2= 40+16x2+1x2 = 40+32+2=74đvC

 

 


*

CTHH Ca(OH)2 cho biết:

- Các nguyên tố tạo ra chất: Ca, O, H.

- Một phân tử Ca(OH)2 gồm: 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H

- PTKCa(OH)2 = 40 + 16 x 2 + 1 x 2 = 74 (đvC)


*

Cho các ý sau:

(1) Na2O do 2 nguyên tố Na và O tạo thành.

(2) Trong phân tử Na2O có 2 Na và 1 O.

(3) Trong phân tử Na2O có 1 Na và 2 O.

(4) Phân tử khối của Na2O bằng 62 đvC

Những ý đúng khi nói về ý nghĩa công thức hóa học của sodium oxide Na2O là: (Cho biết Na = 23; O = 16)


Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất trong các chất sau và lập công thức hoá học và tính phân tử khối của chất đó:

-Khí clo do nguyên tố clo tạo nên, phân tử gồm 2 nguyên tử clo liên kết nhau.

-Khí ozon do nguyên tố oxi tạo nên, phân tử gồm 3  nguyên tố oxi liên kết nhau

Giúp mình nha
Câu 1: Ý nghĩa của công thức hóa học CO2 là:

A. Phân tử được cấu tạo với 2 nguyên tố là cacbon và oxi.

B. Trong một phân tử có chứa 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O.

C. Phân tử khối của CO2 là 44 đvC.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 2: Metan là thành phần chính có trong khí thiên nhiên. Trong một phân tử metan có 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro. Công thức hóa học của metan là

A. CH4. B. C4H. C. CH4. D. CH.

Câu 3: Viết công thức hóa học của các chất sau:

a) Bạc clorua, biết trong phân tử bạc clorua có 1 nguyên tử bạc và 1 nguyên tử clo.

b) Natri suntat, biết trong phân tử natri sunfat có 2 nguyên tử natri, 1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử O.

c) Nitơ, biết trong phân tử nitơ có 2 nguyên tử nitơ.

d) Bari oxit, biết trong phân tử bari oxit có 1 nguyên tử bari và 1 nguyên tử oxi.

Câu 4: Cho các công thức hóa học sau đây: NO2, NO, N2O5, Ag, O2, HNO3, HCl, Cl2.

a) Cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất.

b) Xác định phân tử khối của các chất đó.

Xem thêm: Btcx Ib Là Gì Trên Facebook, Btcx Ib Trên Facebook Có NghĩA Là Gì

Câu 5: Cho biết ý nghĩa của các công thức hóa học sau đây: SO3, F2, H2SO4. 

Câu 6: Phân biệt sự khác biệt giữa hai cách viết 2O và O2.

Câu 7: Hợp chất A và B đều tạo nên từ C và H. Tỉ lệ khối lượng giữa C và H trong A và B đều là 80% : 20%. Hỏi A và B có thể là hai chất khác nhau không? Tại sao? AI CÓ THỂ GIÚP MÌNH ĐC KO