*
*
Ch91neg.com Name sodium chloride Ch91neg.com ID CH91neg.com:26710 Definition An inorganic chloride salt having sodium(1+) as the counterion. Stars This entity has been manually annotated by the Ch91neg.com Team. Supplier Information tải về Molfile XML SDF


Bạn đang xem: Sodium chloride

Wikipedia License
*
Read full article at Wikipedia
Formula ClNa
Net Charge 0
Average Mass 58.44247
Monoisotopic Mass 57.95862
InChI InChI=1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES .

Synonyms Sources
chlorure de sodium
*
Ch91neg.com
cloruro sódico
*
Ch91neg.com
common salt ChemIDplus
halite NIST Chemistry WebBook
Kochsalz Ch91neg.com
N91neg.coml IUP91neg.com
natrii chloridum
*
Ch91neg.com
Natriumchlorid NIST Chemistry WebBook
rock salt ChemIDplus
salt ChemIDplus
sodium chloride Ch91neg.com
table salt ChemIDplus

*Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 1 Điểm Và Vuông Góc Với Đường Thẳng Lớp 10

*