Cho những phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S Số phản bội ứng tất cả phương trình ion rút gọn gàng S2- + 2H+ → H2S là

Phương trình ion rút gọn gàng của a: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S Phương trình ion rút gọn của b: S2- + 2H+ → H2S Phương trình ion rút gọn gàng của c: 2Al3+ +3S2- + 6H2O → 3Al(OH)3 + 3H2S Phương trình ion rút gọn của d: HSO4- + HS- → H2S + SO42- Phương trình ion rút gọn của e: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + H2S Vậy chỉ tất cả b thỏa mãn. Đáp án D.


Cho những phản ứng sau:MnO2 + HCl (đặc) (t0) → Khí X + ... (1);Na2SO3 + H2SO4 (đặc) (t0)→ Khí Y + ... (2);NH4Cl + NaOH (t0) → Khí Z + ... (3);NaCl (r) + H2SO4 (đặc) (t0) → Khí G + ... (4);Cu + HNO3 (đặc) (t0) → Khí E + ... (5);FeS + HCl (t0) → Khí F + ... (6);Những khí chức năng được cùng với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:

Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A.
X, Y, Z, G.

Bạn đang xem: Na2s + hcl = nacl + h2s

Câu B. X, Y, G.Câu C. X, Y, G, E, F.Câu D. X, Y, Z, G, E, F.

Xem thêm: Đồng Hồ Đo Công Suất Điện 3 Pha, 1 Chiều Của Nguồn Điện, Công Thức Tính Công Suất Tiêu Thụ Điện 3 Pha


Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 HCl + NaOH → H2O + NaCl 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 NaOH + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3 2NaOH + 2NO2 → H2O + NaNO2 + NaNO3


The Law Of Cause và Effect

*
*

*

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered khổng lồ you by Vietnamese students và teacherswho contribute relentlessly to keep content update & report missing information

Donating to our cause, you are not only help supporting this trang web going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.