Cho những chất sau tan trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số hóa học điện li bạo gan và năng lượng điện li yếu theo lần lượt là:


- chất điện li mạnh:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

- chất điện li yếu:

HCOOH ⇄ HCOO- + H+

HF ⇄ H+ + F-

- chất không năng lượng điện li: CH3COOCH3


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong số đều chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2có bao nhiêu chất lúc tan trong nước là chất điện li?


Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có công dụng dẫn điện?


Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Năng lực dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo máy tự nào trong số thứ tự sau:


Hòa rã 6 gam NaOH vào 44 gam nước được hỗn hợp A có khối lượng riêng bằng 1,12 g/ml. đề nghị lấy từng nào ml A để có số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol


Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M gồm chứa số mol ion OH– ngay số mol ion H+ gồm trong 200 ml hỗn hợp H2SO4 1M?


Khi pha loãng dd axit axetic, không đổi khác nhiệt độ, thấy độ điện li của chính nó tăng. Ý kiến nào sau đấy là đúng?


Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M thu được dung dịch A. Mật độ ion OH- và AlO2- trong dung dịch A thứu tự là


Hòa chảy 6g NaOH vào 44g nước được dd A có trọng lượng riêng bởi 1,12g/ml. Bắt buộc lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH– bởi 2.10–3 mol


Cho những chất sau rã trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li to gan lớn mật và năng lượng điện li yếu theo thứ tự là:


Cho các nhận xét sau:

(1) đa số chất năng lượng điện li táo bạo là các axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ dạn dĩ như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.

Bạn đang xem: Na2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất điện li yếu.

(3) muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit.

(4) Nước cất có công dụng dẫn điện giỏi do nước có thể phân li ra ion H+ với OH-.

Số nhấn xét đúng là?


Tiến hành nghiên cứu như hình vẽ:

*
*

Ban đầu vào cốc đựng nước vôi trong. Sục siêu từ từ bỏ CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi khả năng chiếu sáng của trơn đèn biến hóa như thế nào?


Cho các nhận xét sau:

(1) hồ hết chất năng lượng điện li to gan là những axit táo tợn như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ dũng mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và phần lớn các muối.

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là các chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối hạt là hợp chất khi tung trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có tác dụng dẫn điện xuất sắc do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Xem thêm: Sau Động Từ Tobe - Câu Hỏi: Sau Động Từ To Be Là Loại Từ Gì

Số thừa nhận xét đúng là?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.