*Bạn đang xem: Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước

*

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

Bài 5 (trang 166 SGK Vật Lý 11)

Một tia sáng sủa truyền đến mặt loáng của nước. Tia này còn có một tia phản xạ ở mặt thoáng với tia khúc xạ. Người vẽ những tia sáng sủa này quên ghi lại chiều truyền vào hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I

B. Tia S2I

C. Tia S3I

D.

Xem thêm: Cung Kim Ngưu Ma Kết : Cặp Đôi Tâm Đầu Ý Hợp, Tình Yêu Của Cung Kim Ngưu

Tia S1I, S2I, S3I đều bao gồm thể là tia tới.

Lời giải

Tia tới là tia S2I, tia phản xạ là tia S1I và tia khúc xạ là tia IR.

Đáp án: B

Xem toàn bộ Giải bài xích tập Vật lý 11: bài 26. Khúc xạ ánh sáng