Thanh MN có chiều dài 50cm chuyển động với vận tốc 10m/s trong từ trường đều B = 0,25T. Tụ điện có điện dung C=10μF. Độ lớn điện tích của tụ điện:
Bạn đang xem: Một khung dây dẫn điện trở 2 ôm

Một thanh dẫn điện dài 1m, chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T (Véctơ cảm ứng từ B→ vuông góc với thanh) với vận tốc 2m/s, vuông góc với thanh và làm với B→một góc 300. Suất điện động cảm ứng trong thanh là:


Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết cường độ dòng điện cảm ứng là IC=0,5A, điện trở của khung là R=2Ωvà diện tích của khung là S=100cm2. Độ lớn suất điện động cảm ứng là


Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300và có độ lớn B=2.10−4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:


Khung dây MNPQ cứng, phẳng, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều MNPQ nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều như hình vẽ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đường biểu diễn trên hình. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung:


Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r=0,1Ω, thanh MN có chiều dài 1m có điện trở R=2,9Ω. Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. Biết B = 0,1T

Ampe kế chỉ bao nhiêu khi MN đứng yên?


Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i = 2A và điện trở của mạch r=5Ω


Một ống dây hình trụ gồm có 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 100cm2. Ống dây có điện trở R=16Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ song song với trục ống dây và có độ lớn tăng đều 10−2 T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây có giá trị là:


Một thanh dẫn điện dài 80cm, chuyển động vuông góc trong từ trường đều với vận tốc 2m/s. Biết cảm ứng từ có độ lớn B=0,4T. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai đầu thanh với một điện trở R=0,8Ωthành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng bao nhiêu?


Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r=0,1Ω, thanh MN có chiều dài 1m có điện trở R=2,9Ω. Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. Biết B=0,1T

Khi MN đứng yên, độ lớn lực từ tác dụng lên thanh MN khi đó có giá trị?


Một khung dây dẫn phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng đặt trong từ trường đều. Véctơ cảm ứng từ hợp thành với mặt phẳng khung dây góc 300và có độ lớn bằng 2.10−4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:


Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4 (s)


Cho hệ thống như hình vẽ:

Thanh MN có chiều dài 20cm chuyển động với vận tốc 2m/s trong từ trường đều B = 0,04T. Tụ điện có điện dung C=2μF. Độ lớn điện tích của tụ điện:


Thanh kim loại AB dài 20cm kéo trượt đều trên hai thanh ray kim loại nằm ngang như hình vẽ:

Các dây nối với nhau bằng điện trở R=3Ω, vận tốc của thanh AB là 12m/s. Hệ thống đặt trong từ trường đều có B = 0,4T, B→vuông góc với mạch điện. Suất điện động cảm ứng trong khung có giá trị là:


Một khung dây phẳng có diện tích 20(cm2)gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2.10−4 T. Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 1 (ms). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:
Xem thêm: Văn Tả Về Mùa Hè Lớp 2 - Tả Mùa Hè Lớp 2 Ngắn Gọn

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam