*Bạn đang xem: Một điện tích q 4.10 8

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Một điện tích q = + 4.10-8C di chuyển trong một điện trường đều phải sở hữu cường độ E = 100 V/m theo một con đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 20 cm và vectơ độ dời (overrightarrow AB ) làm với các đường sức điện một góc 30o. Đoạn BC nhiều năm 40 centimet và vectơ độ dời  (overrightarrow BC ) làm cho với các đường sức năng lượng điện một góc 120o. Tính công của lực năng lượng điện khi điện tích dịch chuyển từ A mang lại C?

A 1,5.10-6JB - 1,5.10-6JC 0,1.10-6JD – 0,1.10-6J


Xem thêm: Công Thức Hình Trụ Hình Nón, Hình Trụ, Hình Nón, Hình Cầu

Lời giải chi tiết:

*

(eginarray*20lA_ABC; = A_AB; + m A_BC\A_AB; = qEd_1; = qE.AB.cos 30 = 4.10^ - 8.100.ABcos30; = 0,7.10^ - 6J\A_BC; = qEd_2 = qE.BC.cos 120^o = 4.10^ - 8.100.BC.cos 120; = - 0,8.10^ - 6J\ Rightarrow A_ABC; = A_AB; + m A_BC = - 0,1.10^ - 6Jendarray)

Chọn D


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.