Chọn câu trả lời A.Q

Tại A có điện tích điểm q1, tại B tất cả điện tích điểm q2. Tín đồ ta kiếm được điểm M tại đó điện trường bằng 0. M nằm trong đoạn trực tiếp nối A, B và ở ngay sát A rộng B. Nói theo một cách khác gì về dấu cùng độ lớn của các điện tích q1,q2?
Bạn đang xem: Một điện tích -1uc đặt trong chân không

Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu đựng một lực năng lượng điện 1mN có hướng từ trái sang trọng phải. độ mạnh điện trường tất cả độ mập và phía là

Cho nhì quả cầu kim loại tích điện gồm độ lớn bằng nhau nhưng trái lốt đặt phương pháp nhau một không gian đổi trên A và B thì độ béo cường độ năng lượng điện trường trên một điểm C trên phố trung trực của AB và chế tác với A cùng B thành tam giác mọi là E. Sau khoản thời gian cho hai quả ước tiếp xúc với nhau rồi để lại A cùng B thì cường độ điện trường trên C là

Điện trường giữa hai phiên bản của một tụ điện phẳng đặt nằm ngang bao gồm cường độ năng lượng điện trường 4900 V/m. Xác định trọng lượng hạt lớp bụi đặt trong năng lượng điện trường này nếu nó mang điện tích q=Điện trường thân hai bản của một tụ điện phẳng đặt nằm ngang gồm cường độ năng lượng điện trường 4900 V/m. Xác định khối lượng hạt những vết bụi đặt trong năng lượng điện trường này nếu nó sẽ đem điện tích q= 4.10-10C cùng đang ngơi nghỉ trạng thái cân nặng bằng. ( lấy g = 10 m/s2) C cùng đang nghỉ ngơi trạng thái cân bằng. ( rước g = 10 m/s2)

Hai năng lượng điện q1=3q; q2=27q đặt thắt chặt và cố định tại 2 điểm A, B trong bầu không khí với AB = a. Trên điểm M bao gồm cường độ điện trường tổng hợp bởi 0. Điểm M

Khái niệm nào bên dưới đây cho biết độ mạnh bạo yếu của điện trường trên một điểm ?

Một quả cầu nhỏ khối lượng 0,1g và gồm điện tích q = -10-6C được treo bởi một sợi dây mảnh sinh hoạt trong năng lượng điện trường E = 1000 V/m gồm phương ngang đến g = 10m/s2 . Khi quả cầu cân bằng, tính góc lệch của dây treo quả ước so với phương trực tiếp đứng.

Cho 2 điện tích điểm nằm ở cả hai điểm A cùng B và có cùng độ lớn, thuộc dấu. độ mạnh điện trường trên một điểm trên tuyến đường trung trực của AB thì bao gồm phương


Điện trường hầu như là điện trường cơ mà cường độ năng lượng điện trường của nó

Điện tích điểm q = -3.10-6C được để tại điểm cơ mà tại đó năng lượng điện trường tất cả phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống dưới và cường độ năng lượng điện trường E = 12000 V/m. Phương, chiều và độ to của lực chức năng lên điện tích q

Đường mức độ điện mang đến biết

Trong các nhận xét sau, dìm xét nào sai với đặc điểm đường mức độ điện?

Nếu tại một điểm tất cả 2 năng lượng điện trường gây bởi 2 năng lượng điện điểm q.1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ năng lượng điện trường tại đặc điểm đó được xác minh bằng

Nhận định nào sau đây không đúng về con đường sức của năng lượng điện trường gây vày điện tích điểm + Q?

Chọn tuyên bố sai.

Xem thêm: Hợp Chất Oxit Cao Nhất Của Lưu Huỳnh Có Z = 16, Nguyên Tố Lưu Huỳnh Có Z =16

Có cha điện tích trữ nằm thắt chặt và cố định trên cha đỉnh một hình vuông (mỗi năng lượng điện tích ở 1 đỉnh) sao để cho cường độ điện trường sinh sống đỉnh trang bị tư bởi không. Trường hợp vậy thì trong tía điện tích đó