Nguyên tố Mg gồm 3 các loại đồng vị bao gồm số khối theo lần lượt là: 24, 25 cùng 26. Vào 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, còn sót lại là đồng vị 26. Hãy tính trọng lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Mg
Bạn đang xem: Mg có 3 đồng vị 24 25 26

Tính % từng đồng vị => tính trọng lượng nguyên tử vừa phải của Mg theo công thức

$arA=frac\%n_1.A_1+\%n_2.A_2+\%n_3.A_3100\%$


% Mg (24) = 3930 : 5000 . 100% = 78,6 %

% Mg (25) = 505 : 5000 . 100% = 10,1 %

% Mg (26) = 100 – 78,6 – 10,1 = 11,3 %

$overlineM_Mg=frac\%^24Mg.24+\%^25Mg.25+\%^26Mg.26100\%$= $frac78,6\%,.,24+10,1\%,.,25+11,3\%,.,26100\%$= 24,327


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tố Mg tất cả 3 một số loại đồng vị bao gồm số khối thứu tự là: 24, 25 cùng 26. Vào 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, sót lại là đồng vị 26. Hãy tính cân nặng nguyên tử vừa phải của Mg


Một yếu tố X tất cả 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số phân tử là 18. Đồng vị X2 gồm tổng số phân tử là 20. Hiểu được % đồng vị đầu tiên gấp 3 lần % đồng vị máy hai. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là:


Hợp chất A tất cả công thức chất hóa học là MX3, M là kim loại, X là phi kim, biết:

- trong A, tổng số phân tử p, n, e là 196, số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 60.

- Số khối của X lớn hơn M là 8. Tổng số phân tử trong X nhiều hơn thế nữa trong M là 12.

Công thức chất hóa học của A là:


Trong từ nhiên, clo (Cl) tất cả hai đồng vị bền là 35Cl với 37Cl. Mỗi đồng vị kia lần lượt chỉ chiếm 75% và 25%. Xác suất theo cân nặng 35Cl bao gồm trong phân tử HClO4 là: (H = 1, O = 16, Cl = 35,5)


Nguyên tố Y có khả năng tạo thành ion Y2+. Vào cation Y2+, tổng số hạt cơ bạn dạng là 34 hạt, trong đó, số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 10 hạt. Số hiệu nguyên tử của Y là:


Bo là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng. Ngày này trên 70 nước nhà đã được phát hiện chứng trạng thiếu Bo ở phần nhiều các loại cây bên trên nhiều nhiều loại đất. Phân Bo cũng sẽ được sử dụng rộng rãi trên chũm giới. Trong tự nhiên, Bo gồm 2 đồng vị . Biết $_5^10B$chiếm 18,8%. Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo là 10,812. Số khối của đồng vi ̣thứ 2 là


X với Y là hai kim loại thuộc cùng một tổ A trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Biết ZX Y và ZX + ZY = 24. Vạc biểu nào sau đấy là không đúng?


Tổng số hạt sở hữu điện vào anion MOx2− là 78 hạt. Biết rằng M là thành phần thuộc nhóm A và x là số nguyên dương, lẻ. Xác định công thức của ion trên.


Ở ánh sáng 20oC, khối lượng riêng của kim loại X bằng 10,48 g/cm3 và nửa đường kính nguyên tử X là 1,446.10-8 cm. đưa thiết vào tinh thể những nguyên tử X có mẫu thiết kế cầu và gồm độ trống rỗng là 26%. Biết số Avogadro mãng cầu = 6,022.1023. Kim loại X là


Cho 5,85 gam muối NaX tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Thành phần X có hai đồng vị 35X (x1%) cùng 37X (x2%). Vậy cực hiếm của x1% và x2% lần lượt là:


Trong tự nhiên và thoải mái clo gồm hai đồng vị bền là 35Cl với 37Cl trong đó 35Cl chỉ chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Giá trị của n là:


Trong tự nhiên và thoải mái sắt bao gồm 4 đồng vị 54Fe chỉ chiếm 5,8%, 56Fe chỉ chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% với 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chỉ chiếm 50,69% cùng 81Br chiếm 49,31%. Tính yếu tố % cân nặng của 56Fe vào FeBr3 là?


X, Y, Z là 3 yếu tắc hoá học. Toàn bô hạt với điện vào 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt sở hữu điện của X2Y=15/16 lần số hạt với điện của ZY2. Ở tâm lý cơ bạn dạng nguyên tử Z bao gồm số electron s
Xem thêm: "Nữ Hoàng Sầu Muộn" Giao Linh Hạnh Phúc Ở Tuổi U80, Giao Linh (Ca Sĩ)


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát