Bạn đang xem: Khi cho vài giọt dung dịch metylamin vào dung dịch fecl3, hiện tượng quan sát

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin và anilin lần lượt tính năng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được công dụng nào tiếp sau đây ?


Bốn ống thử đựng các hỗn thích hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự bóc tách lớp những chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho đến dư thứu tự vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa sót lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi láo hợp những amin và một trong những tạp hóa học khác. Để làm giảm bớt mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl nhận được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là


Amin bậc nhất, đối kháng chức X chức năng vừa đủ với lượng HCl gồm trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam tất cả hổn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin công dụng vừa đầy đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo thành 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X bao gồm hai amin 1-1 chức, tất cả số mol bằng nhau, bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin gồm phân tử khối nhỏ dại hơn trong 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối chọi chức bậc 1 X tác dụng với dung dịch HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn vừa lòng X có AlCl3 với CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin tới dư vào trong hỗn hợp A thu được 11,7 gam kết tủa. Phương diện khác, mang đến từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch A nhận được 9,8 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A theo lần lượt là


Để bội phản ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần từng nào gam lếu láo hợp bao gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn vừa lòng X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tính năng với hỗn hợp NaOH toàn diện đung nóng cho đến khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y có 2 muối D và E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) hỗn hợp Z bao gồm 2 amin no solo chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Cân nặng của muối bột E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X làm phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm hai amin đối chọi chức, no, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong láo lếu hợp, số mol hai amin bằng nhau. Công thức phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam các thành phần hỗn hợp hai amin no, solo chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Kết luận nào tiếp sau đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam lếu láo hợp bao gồm 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin bên trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 cùng thứ từ bỏ phân tử khối tăng cao thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X đựng (C,H,N). Biết % khối lượng N vào X là 45,16%. Khi mang X công dụng với HCl chỉ chế tạo ra muối gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang lại 13,95 gam anilin công dụng hoàn toàn cùng với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng của muối bột phenylamoni clorua thu được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đơn chức, bậc I công dụng với hỗn hợp AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức công dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch đựng 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Top 10 Trình Duyệt Web Tốt Nhất Thế Giới, Top 10 Trình Duyệt Web Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Hỗn hòa hợp E gồm ba amin no, đối chọi chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, nhận được CO2, H2O cùng 0,336 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để công dụng với m gam E đề xuất vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Quý hiếm của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin đề nghị dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O cùng N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên chức năng với dung dịch HNO3 dư, thu được lượng muối hạt là