Giấy khai sang tên di chuyển xe? Khi di chuyển xe là loại giấy tờ cần thiết khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu xe cho người khác. Xem ngay bài viết sau để tải mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe mới nhất cùng những quy định liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu sang tên đổi chủ xe máy


Mục lục

Mẫu giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe mới nhấtTrình tự thủ tục sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe là gì? Sử dụng khi nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì: giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe là loại giấy tờ bắt buộc trong thủ tục tiến hành đăng ký xe đối máy xe khi đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

Nội dung của mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe được thực hiện theo mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Công An.

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe được sử dụng khi cá nhân, tổ chức bán, điều chuyển, cho, tặng, phân bổ hoặc thừa kế xe và thực hiện thủ tục khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định của pháp luật (Điều 10 Thông tư số 58/2020/TT-BCA)

Như vậy, khi chuyển quyền sở hữu của xe, cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện loại giấy tờ này.

Mẫu giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe mới nhất

Giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe (mẫu số 03)

*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

3- Số CMND: …………………………… cấp ngày …./…/ ………… tại ……………………………………

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ……………………………………..

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: ………………………………………..

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: …………………………………….

Số máy: …………………………………………….. Số khung: ……………………………………..

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích ………………………………………… cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: …………………………………………………………….

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1) …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8- Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2) …………………………………………………………………………………..

Đăng ký sang tên £ Đăng ký sang tên, di chuyển £

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….

NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: …………………………….. BIỂN SỐ MỚI: ………………………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máyNơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..


CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate): …………………….

1- Tên chủ xe (Owner’s full name): ………………………………………………………………………….

2- Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………………………….

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại …………………………

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code): ……………………………….

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color): ………………………………..

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No): ………………………….

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners) …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

6- Địa chỉ (Address) ……………………………………………………………………………………………..

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

8- Kèm theo giấy này có (attached documents) …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi dán bản cà số máyNơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) …………………………………………………………………………….

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC(Ký, ghi rõ họ tên)…….., ngày …. tháng …. năm ….

CHỦ XE(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

Cách ghi giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe

Trình tự thủ tục sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy

Việc sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy được thực hiện trong hai trường hợp khác nhau với các bước như sau:

Trường hợp 1: Trình tự, thủ tục sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy cùng tỉnh

Bước 1: Chủ xe nộp giấy đăng ký xeThời gian thực hiện: trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân;Cách thức: Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.Bước 2: Người nhận chuyển quyền sở hữu xe (mua, được tặng, cho xe…) chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên hợp lệ:Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA;Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe…);Giấy tờ lệ phí trước bạ xe;Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe (trừ trường hợp sang tên trong cùng tỉnh ngay sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu xe)Bước 3: Người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện nơi cư trú hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.

Trường hợp 2: Trình tự, thủ tục sang tên, đổi chủ di chuyển xe máy khác tỉnh

Bước 1: Chủ xe nộp giấy đăng ký xe, biển số xeThời gian thực hiện: trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân;Cách thức: Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe, nhận giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và được cấp biển số tạm thời.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sang tên xe (Người nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện)1. Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA;2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe…);3. Giấy tờ lệ phí trước bạ xe;4. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Lăng Trụ Tam Giác Đều, Tứ Giác Đều, Lục Giác

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên xe (do người mua, được tặng cho xe… thực hiện)Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: cơ quan Công an cấp huyện nơi cư trú.Bước 4: Bấm chọn biển và nhận đăng ký xe (người nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện)Bấm chọn biển số xe trên hệ thống đăng ký xe và nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.