Hình lập phương gồm 9 mặt phẳng đối xứng: 3 khía cạnh phẳng đối xứng phân chia nó thành nhị khối hộp chữ nhật, 6 phương diện phẳng đối xứng phân chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.Bạn đang xem: mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Mặt phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Trường hợp phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) thay đổi (H) thành thiết yếu nó. Thì (P) hotline là khía cạnh đốι xứng của khối đa diện (H).

Bạn đang xem: Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

2. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

- nhiều loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua nhị cạnh đối diện: tất cả sáu mặt, như vào hình một là mp(AA’C’C).


*

- loại mặt phẳng đối xứng là khía cạnh phẳng trung trực của tứ cạnh tuy nhiên song: có tía mặt, như vào hình 2 là mặt phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

Xem thêm: Trong Các Tủ Sau Tụ Nào Phân Cực :A, Trong Các Tụ Sau, Tụ Nào Phân Cực: Tụ Xoay

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương giờ đồng hồ anh là cube

4. đặc thù của hình lập phương

Hình lập phương tất cả các đặc thù sau:

- Hình lập phương tất cả 6 phương diện phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau

-Đường chéo của các mặt bên đều bởi nhau

-Đường chéo hình khối lập phương bởi nhau

5. Vết hiệu phân biệt hình lập phương?

Một đồ gia dụng là hình lập phương giả dụ chúng có một trong 2 đặc điểm sau:

-Có 12 cạnh bởi nhau

-Có 6 mặt phần đa là hình vuông

Tổng thể nhìn bằng mắt thường, ta vẫn thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: mang lại hình lập phương cạnh a, đường chéo cánh mặt bên là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra làm nhì loại: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần

*Công thức tính diện tích s xung xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích xung xung quanh hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để triển khai tính thể tích của hình lập chúng ta áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

-Đường chéo của hình lập phương hợp với các con đường cao tạo ra thành 1 tam giác vuông