Y

Ohm (phát âm giờ Việt: Ôm), ký hiệu Ω, đơn vị đo năng lượng điện trở R (X, Z) trong hệ SI, đánh tên theo nhà thứ lý Đức Georg Simon Ohm. Đơn vị Ohm bắt nguồn từ định cơ chế Ohm.

Bạn đang xem: M ôm đổi ra ôm


*

Thông tin đơn vịHệ thống đối kháng vịSI derived unitĐơn vịcủaĐiện trởKí hiệuΩ Được viết tên theoGeorg Simon OhmIn đê mê base units:kg⋅m2⋅s−3⋅A−2

Một Ohm là cực hiếm điện trở của vật lúc để giữa hiệu điện vậy 1 volt thì bao gồm dòng điện cường độ 1 ampere chạy qua.

R=1Ω=1V1 A=1kg⋅m2s3⋅A2displaystyle R=1Omega =frac mathrm 1V mathrm 1A =1frac mathrm kg cdot mathrm m ^2mathrm s ^3cdot mathrm A ^2Tiền tốKết hợp với đơn vị ômGiá trịCách hiểu bội sô
1 × 1024 ΩYôtaôm
Z1 × 1021 ΩZêtaôm
E1 × 1018 ΩÊxaôm
P1 × 1015 ΩPêtaôm
T1 × 1012 ΩTêraôm
G1 × 109 ΩGigaôm
M1 × 106 ΩMêgaôm
k1 × 103 Ωkilôôm
h1 × 102 Ωhéctôôm
dadaΩ1 × 101 Ωđêcaôm
Tiền tốKết phù hợp với đơn vị ômGiá trịCách đọc ước sô
d1 × 10−1 Ωđêxiôm
c1 × 10−2 Ωxentiôm
m1 × 10−3 Ωmiliôm
μμΩ1 × 10−6 Ωmicrôôm
n1 × 10−9 Ωnanôôm
p1 × 10−12 Ωpicôôm
f1 × 10−15 Ωfemtôôm
a1 × 10−18 Ωatôôm
z1 × 10−21 Ωzeptôôm
y1 × 10−24 Ωyóctôôm
Các bội số-ước sốYΩZΩEΩPΩTΩGΩMΩkΩhΩdaΩΩdΩcΩmΩμΩnΩpΩfΩaΩzΩyΩ
1 YΩ11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZΩ1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EΩ1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PΩ1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TΩ1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GΩ1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MΩ1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kΩ1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hΩ1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daΩ1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 Ω1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dΩ1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cΩ1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mΩ1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μΩ1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nΩ1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pΩ1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fΩ1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aΩ1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zΩ1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yΩ1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31
Điện trởĐiện trở suấtVoltAmpereKelvin


Lấy từ bỏ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm&oldid=68190067”


*
Reply
*
3
*
0
*
phân tách sẻ

*

C5h11oh có bao nhiêu đp bậc 1

Số đồng phân ancol hoàn toàn có thể có cùng số đồng phân ancol bậc 1 của C5H11OH là: A. 6 đồng phân ancol trong các số đó có 3 đồng phân ancol bậc 1. B. 7 đồng phân ancol ...


*

Từ 00 mang lại 99 bao gồm bao nhiêu số

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis ...


*

C5h12 có bao nhiêu đp cấu tạo

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá phức tạp và có tương đối nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân team chức, ...


*

Cháu de tang bà nội bao lâu

(2015.ᴠn) câu hỏi để tang đã biểu đạt một nền ᴠăn minh lâu đời, gồm tôn ti cá biệt tự, tất cả phép tắc hẳn hoi, ᴠà thân ѕơ phân biệt ví dụ ᴠì thế, bao thọ ...


1 + 2 + 3 99 bằng bao nhiêu

Dãy 1, 2, 3,... 100 gồm 100 số ta nhóm thành các nhóm mỗi nhóm gồm 4 số, lúc đó có 100:4=25 nhóm. (-1) + (-2) + 3 + 4 + … + (-97) + (-98) + 99 + 100 = ((-1) + (-2) + 3 + ...


Phương chấm của cuộc Duy tân Minh Trị là gì

Cải phương pháp Minh Trị, hay cách mạng Minh Trị, tuyệt Minh Trị Duy tân, là một trong chuỗi các sự khiếu nại cải cách, đổi mới dẫn đến các thay đổi to bự trong kết cấu xã ...


Quá trình bớt mỡ ra mắt như ráng nào

Tỉ lệ fan mắc thừa cân/béo phì đã tăng nhanh ở khu vực Đông nam Á, trong đó dẫn đầu về vận tốc là Việt Nam. Thừa cân/béo phì kéo theo rất nhiều rủi ro ...


Tư sản vô sản là gì

Chi tiết chăm mục: bài bác 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến cùng sự hình thành chủ nghĩa tư bạn dạng ở châu Âu-Giai cấp tứ sản được hình thành từ các quý ...


Trong giờ đồng hồ Trung hiểu là gì

Phiên âm giờ trung là tập hợp những chữ cái la tinh thể hiện cách phạt âm của chữ Hán. Phiên âm trong giờ đồng hồ Trung gồm những: vận mẫu, thanh mẫu, thanh điệu. Nói ...


Preg mom cung cấp ở đâu
Ví dụ quy trình trao đổi tin tức trong giao tiếp
Tuổi trung niên là từ từng nào tuổi

Độ tuổi trung niên là độ tuổi khá trở ngại trong vấn đề lựa lựa chọn trang phục, năng động cho chủ yếu mình, tuy nhiên nếu như nắm bắt được những túng quyệt ...


Marketing 4c là gì

Khi áp dụng quy mô 4C trong sale hiệu quả, doanh nghiệp rất có thể thấu phát âm khách hàng của mình hơn, trường đoản cú đó kiến tạo thành công những chiến dịch marketing chú ...


Bệnh viện bạch mai cửa hàng 2 sinh sống đâu

Về quá trình phần xây lắp, cơ sở y tế Bạch Mai và cơ sở y tế Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Hà nam giới được tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 5-2015. Trong đó, ...


Top lưới thép b40 giá từng nào 1m2 năm 2022

Skip to lớn content báo giá lưới B40 mạ kẽm khổ 1m, 1m2, 1m5, 1m8, 2m, 2m4 hôm nay mới nhất vừa được công ty tôn Thép bạo gan Hà cửa hàng chúng tôi cập nhật. Trong thời ...


Mộng mơ giờ anh là gì

dreamers kẻ mộng mơ ; hay mộng đè ; mộng ; mọi kẻ mơ mộng ; những người dân mơ ; hầu hết tay mộng mơ ; chiêm bao ; tay mơ ; thôi ; dreamers kẻ mộng mơ ; hay mộng đè ; ...


Hương bắp tải ở đâu

Hương liệu chế tạo ra mùi trái bắp ngô sử dụng trong thực phẩmCung cấp cho hương liệu thực phẩm hương thơm bắp sử dụng trong nước đái khát, bánh, kẹo, …Mua phân phối ...


Tivi coocaa bán ở đâu

Smart truyền ảnh Coocaa mặc dù còn khá mới mẻ trên thị trường nước ta nhưng chất lượng sản phẩm đang từng ngày một được khẳng định. Coocaa trực thuộc tập đoàn ...


Lệch rate Genshin là gì

Với một tựa game hoàn toàn có thể loại Gacha như Genshin Impact, vấn đề reroll trong quy trình tiến độ đầu sẽ tạo nên được lợi thế rất to lớn so với những người dân khác. Mặc dù rằng khá ...

Xem thêm: Tiệm Cận Đứng Tiệm Cận Ngang Của Hàm Số Nhanh Nhất!, Đường Tiệm Cận Đứng Của Đồ Thị Hàm Số


Cổng aux trên loa kéo là gì

Định nghĩa: Auxiliary port viết tắt thành Aux port, đấy là một dạng cổng phụ có phong cách thiết kế trên các thiết bị, nhằm cung cấp cho việc liên kết đến các ...