Lực kéo về hay mang tên gọi khác là lực hồi phục. Lực này xuất hiên khi vật bước đầu rời ngoài vị trí cân bằng, nó có xu thế đưa đồ dùng về vị trí cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Lực kéo về của con lắc lò xo

Lực kéo về là vì sao làm đến vật xê dịch điều hòa.Dấu “-” chỉ lực nhắm tới vị trí cân bằng.
*
lực kéo về bé lắc lò xo

Lưu ý:

Với bé lắc lò xo bao gồm biểu thức F = – kx.Với con lắc đơn thì khả năng kéo về tất cả biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.Với bé lắc xoắn ốc nằm ngang thì sức lực kéo về chính là lực bầy hồi.

Chúng ta cùng nhau vào phần ví dụ để hhieeur bản chất của lực kéo về. Tất cả những lấy một ví dụ này được trích trong đề thi xác định của BGD&ĐT.

Xem thêm: Kính Cận Thích Hợp Là Kính Có Tiêu Điểm F, Kính Cận Thích Hợp Là Kính Phân Kì Có Tiêu Điểm F

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ dại có trọng lượng 500 g giao động điều hòa dưới công dụng của một sức kéo về tất cả biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Giao động của vật gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một địa điểm trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đối chọi có thuộc chiều dài đã đao động điều hòa với cùng biên độ. Call m1, F$_1$ cùng m2, F$_2$ thứu tự là khối lượng, độ béo lực kéo về cực to của con lắc trước tiên và của bé lắc sản phẩm hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg cùng 2F$_2$ = 3F$_1$ . Giá trị của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một địa điểm trên Trái Đất, hai bé ỉắc 1-1 có thuộc chiều nhiều năm →cùng tần số góc$left eginarraylF_1max = m_1omega ^2A\F_2max = m_2omega ^2Aendarray ight. o fracF_1max F_2max = fracm_1m_2 = frac23 o fracm_11,2 – m_1 = frac23 o m_1 = 0,48kg = 480g$Chọn C.

Câu 3 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một chất điểm xê dịch điều hòa bên trên trục Ox nằm hướng ngang với rượu cồn năng cực đại W0, sức lực kéo về tất cả độ lớn cực lớn F0. Vào thời gian lực kéo về tất cả độ lớn bởi một nửa F0 thì động năng của thứ bằngA. $frac2W_03$B. $frac3W_04$C. $fracW_03$D. $fracW_02$GiảiDo chất điểm xê dịch điều hòa theo phương ngang đề nghị lực kéo về gồm độ lớn: o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$