Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron sử dụng chung, links cộng hóa trị tất cả 2 một số loại là tất cả cực hoặc không cực.

Bạn đang xem: Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị


Vậy links cộng hóa trị tất cả cực cùng không cực khác biệt thế nào? chúng được hình thành trong phân tử đơn chất với hợp chất như thế nào? Và làm sao để phân loại liên kết hóa học tập theo độ âm điện, bọn họ cùng khám phá qua bài bác này.

I. Sự hình thành links cộng hóa trị

1. Links cộng hóa trị ra đời giữa các nguyên tử như là nhau

* Sự hình thành đối kháng chất.

a) Sự hiện ra phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 cùng Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có thông số kỹ thuật electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron bình thường trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, từng phân tử bao gồm 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron bền bỉ của khí hiếm heli:

 

*

- từng chấm bên kí hiệu nguyên tố trình diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

- cam kết hiệu H:H là công thức electron; H-H là cách làm cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết biểu thị bằng (-) kia là link đơn.

b) Sự xuất hiện phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, nhằm đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, mỗi nguyên tử nitơ yêu cầu góp phổ biến 3 electron.

*

- cam kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là công thức cấu tạo.

- Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết thể hiện bằng 3 gạch ốp (≡), đó là link ba, links 3 bền hơn link đôi.

c) links cộng hóa trị là gì?

- liên kết cộng hóa trị là link được tạo cho giữa hai nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

- từng cặp electron chung khiến cho 1 links cộng hoá trị, đề nghị ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị ko phân cực:

- Là liên kết làm cho từ 2 nguyên tử của cùng 1 thành phần (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), vì thế liên kết trong những phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị có mặt giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự hình thành hợp chất

a) Sự xuất hiện phân tử hidro clorua HCl

- từng nguyên tử H với Cl góp 1 electron sinh sản thành 1 cặp electron bình thường để sản xuất thành 1 liên kết cộng hoá trị.

- Độ âm điện của clo là 3,16 lớn rộng độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron links bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức cấu trúc H-Cl; công thức electron H:Cl

* links cộng hóa trị có phân cực:

- Là liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là link cộng hóa trị có cực hay links cộng hóa trị phân cực.

- Trong cách làm electron của phân tử gồm cực, bạn ta đặt cặp electron bình thường lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện khủng hơn.

b) Sự ra đời phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon gồm 4 electron ở phần bên ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi gồm 6 electron ở phần ngoài cùng.

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp thông thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

- Ta tất cả O::C::O là cách làm electron ; O=C=O là công thức cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều sở hữu 8 electron ở phần ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm điện của C(2,55) nên cặp electron phổ biến lệch về phía Oxi. Link giữa hai nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, tuy vậy phân tử CO2 có kết cấu thẳng buộc phải 2 links đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không xẩy ra phân cực.

3. Tính chất của các chất có link cộng hóa trị

- các chất nhưng phân tử chỉ có links cộng hóa trị rất có thể là chất rắn như đường, lưu giữ huỳnh, iot,... Hoàn toàn có thể là chất lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất có cực như ancol etylic, đường,... Tan những trong dung môi gồm cực như nước. Phần nhiều các chất không rất như iot, những chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, những chất chỉ có links cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở phần đa trạng thái.

II. Độ âm điện và link hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cùng hóa trị bao gồm cực, liên kết cộng hóa trị không rất và link ion

- trong phân tử, nếu cặp electron phổ biến ở giữa 2 nguyên tử ta có links cộng hoá trị không cực.

- trường hợp cặp electron bình thường lệch về một hướng của nguyên tử (có quý giá độ âm điện to hơn) thì đó là liên kết cộng hoá trị bao gồm cực.

- nếu như cặp electron thông thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion. Như vậy, link ion rất có thể coi là trường thích hợp riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và link hóa học

- Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta hoàn toàn có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Phương pháp phân loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 đến

- vào NaCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na với Cl là liên kết ion.

- vào phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H và Cl là liên kết cộng hoá trị gồm cực.

- trong phân tử H2 ta bao gồm hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H và H là links cộng hoá trị ko cực.

III. Bài bác tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng tốt nhất về link cộng hóa trị. Link cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim cùng với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron bình thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vày sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

* bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong links cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực được tạo ra thành giữa 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về đặc điểm hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử to thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cùng hóa trị có cực được sinh sản thành thân 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

* bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Tài năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành links hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia bội nghịch ứng khỏe khoắn hay yếu đuối của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

* bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là links ion, link cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị gồm cực, links cộng hóa trị gồm cực. Mang lại thí dụ minh họa.

° Lời giải bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- links ion là links được hình thành bởi lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion sở hữu điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- link cộng hóa trị không cực là links được tạo cho giữa nhị nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- link cộng hóa trị trong số ấy cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl xuất xắc H –Cl.

* bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại links nào trong số chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý hiếm độ âm điện của các nguyên tố nghỉ ngơi bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị có cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Link cộng hóa trị có cực.

* bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết phương pháp electron cùng công thức cấu trúc các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: 9 Công Dụng Của Collagen Có Tác Dụng Gì ? Cách Dùng Hiệu Quả Với Sức Khỏe

° Lời giải bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron và công thức cấu trúc các phân tử sau:

*

* bài bác 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là đầy đủ nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.