Câu 359258: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH→ KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học oxi hóa cùng số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng sẽ cho tương xứng là:

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng hóa học: cl2 + koh + cl2 = kcl + kclo3 + h2o kcl kclo3

1 : 5

B. 5 : 1

C. 1 : 3

D. 3 : 1


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử (đều là Cl2).

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, thăng bằng mỗi thừa trình.

Tìm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử sao để cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất lão hóa và hóa học khử vào sơ đồ dùng phản ứng, từ kia tính ra hệ số những chất khác.

Từ đó ta tính được số nguyên tử clo vào vai trò hóa học oxi hóa và số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học khử vào phương trình hóa học.


Giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố ráng đổi:

*

Vậy ta bao gồm phương trình được cân đối 3Cl2 + 6KOH→ 5KCl + KClO3 + 3H2O.

Xem thêm: Chất Được Chia Thành Hai Loại Lớn Là, Bài 1 Trang 25 Sgk Hóa Học 8

Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học oxi hóa với số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học khử trong phương trình chất hóa học là 5 : 1.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát