Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào ly đựng 210 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp X. Trọng lượng chất tan gồm trong X là


Tiến hành thử nghiệm theo quá trình sau:

- cách 1: cho 1 nhúm bông vào ống thử đựng hỗn hợp H2SO4 70%, đun nóng và khuấy phần đông đến lúc thu được dung dịch đồng nhất.

Bạn đang xem: Koh không phản ứng với chất nào sau đây

- bước 2: Để nguội và trung hòa dung dịch thu được bằng dung dịch NaOH 10%.

- bước 3: lấy dung dịch thu được sau khoản thời gian trung hòa cho vào ống nghiệm đựng hỗn hợp AgNO3 trong NH3.

- cách 4: ngâm ống nghiệm vào ly nước nóng khoảng chừng 70oC.

Cho những phát biểu sau:

(a) hoàn thành bước 2, nếu nhỏ dại dung dịch I2 vào ống nghiệm thì thu được hỗn hợp có blue color tím.

(b) Ở cách 1, có thể thay vắt dung dịch H2SO4 bởi dung dịch NaOH tất cả cùng nồng độ.

(c) dứt bước 3, bên trên thành ống nghiệm xuất hiện thêm lớp kim loại white color bạc.

(d) Ở bước 1, xẩy ra phản ứng thủy phân xenlulozơ.

(e) Ở cách 4, xẩy ra sự thoái hóa glucozơ thành amoni gluconat.

Số phát biểu đúng là


Câu 4:


Khi thêm hỗn hợp bazơ vào muối bột đicromat, nhận được dung dịch bao gồm màu


Câu 5:


Hoà chảy 39,36 gam hỗn hợp FeO với Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất màu đầy đủ 56 ml dung dịch KMnO4 1M. Hỗn hợp X rất có thể hoà tung vừa đủ bao nhiêu gam Cu?


Câu 6:


Hỗn hợp X bao gồm glyxin, alanin, valin, axit glutamic, lysin, tripanmitin, tristearin, metan, etan, metylamin với etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,42 mol X đề nghị dùng toàn diện a mol O2, thu được láo lếu hợp có CO2; 59,76 gam H2O và 0,12 mol N2. Cực hiếm của a là


Câu 7:


Cho 2,67 gam một amino axit X (chứa 1 nhóm axit) vào 100 ml HCl 0,2M, thu được dung dịch Y. Y bội nghịch ứng vừa đủ với 200 ml KOH 0,25M. Số đồng phân cấu trúc của X là


Câu 8:


Cho những phát biểu sau:

(a) hỗn hợp lysin, axit glutamic gần như làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(b) cao su buna-N, buna-S đông đảo thuộc loại cao su đặc thiên nhiên.

(c) một vài este hòa tan tốt nhiều hóa học hữu cơ nên được dùng làm dung môi.

(e) Vải có tác dụng từ tơ nilon-6,6 bền trong môi trường thiên nhiên bazơ hoặc môi trường xung quanh axit.

(d) sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kỹ năng tráng gương.

Số tuyên bố đúng là


Câu 9:


Chất nào tiếp sau đây dùng làm phân kali bón cho cây trồng?


Câu 10:


Nhôm bền trong ko khí với trong nước là vì có lớp chất X rất mỏng tanh và bền bảo vệ. Hóa học X là


Câu 11:


Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được hóa học hữu cơ Y. Hai hóa học X, Y theo lần lượt là


Câu 12:


Khử glucozơ bằng H2 để sinh sản sobitol. Cân nặng glucozơ dùng làm tạo ra 1,82 gam sobitol với công suất 80% là bao nhiêu?


Câu 13:


Hợp hóa học hữu cơ X có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi bội nghịch ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

1) X + 2H2O→ Y + 2Z

(2) 2Z T + H2O →(H2SO4, 140°C)

Biết rằng tỉ khối khá của T so với H2 bởi 23. Trong các các tuyên bố sau, số phát biểu đúng là

(a) Đốt cháy 0,65 mol Y phải 1,95 mol O2 (hiệu suất 100%).

(b) X không có đồng phân hình học.

(c) Y chỉ gồm 2 đồng phân cấu tạo.

(d) X công dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:3.

Xem thêm: Luận Giải Tuổi Đinh Mão Hợp Với Tuổi Nào ? Sinh NäƒM 1987

(e) Đun lạnh Z với H2SO4 sệt ở 170°C chiếm được anken.


Câu 14:


Cho các chất sau: lysin, amoniac, natri axetat, axit glutamic. Số chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là


Câu 15:


Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. đến Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy bay ra khí không màu; mặt khác thu được kết tủa T. X cùng Y thứu tự là


Hỏi bài xích
*

trình làng
link
chính sách
kết nối