Bài viết củng cố gắng kiến thức định hướng về axit cũng như nâng cao khả năng giám sát hóa học, bức xạ và giải quyết chính xác vấn đề của dạng toán axit tác dụng với kim loại.

 

Xem Ngay!!!

AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1/ Phân nhiều loại axit:

Axit các loại 1: toàn bộ các axit trên( HCl, H2SO4loãng, HBr,...), trừ HNO3 và H2SO4 đặc.Bạn đã xem: hầu hết kim loại tính năng với hcl

Axit nhiều loại 2: HNO3 với H2SO4 đặc.

Bạn đang xem: Kim loại nào tác dụng với hcl

2/ bí quyết phản ứng: bao gồm 2 công thức.

Công thức 1: kim loại phản ứng với axit các loại 1.

Kim nhiều loại + Axit nhiều loại 1 ----> muối + H2

Điều kiện:

Kim một số loại là kim loại đứng trước H trong dãy vận động hoá học

Dãy chuyển động hoá học

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Đặc điểm:

Muối thu được có hoá trị thấp(đối với kim loại có không ít hoá trị)

Thí dụ: sắt + 2HCl ----> FeCl2 + H2

Cu + HCl ----> ko phản ứng.

Công thức 2: sắt kẽm kim loại phản ứng với axit nhiều loại 2:

Kim loại + Axit các loại 2 -----> muối hạt + H2O + thành phầm khử.

Đặc điểm:

Phản ứng xảy ra với toàn bộ các kim loại (trừ Au, Pt).

Muối tất cả hoá trị cao nhất(đối với kim loại đa hoá trị)

II. BÀI TẬP MẪU

Bài 1: Hoà tan không còn 25,2g kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau bội phản ứng chiếm được 10,08 lit H2 (đktc). Khẳng định kim loại R.

Hướng dẫn giải:

n H2 = 1,008 : 22,4 = 0,45 mol

Gọi hóa trị của kim loại R là a (a N*)

2R + 2aHCl → 2RCla + aH2

(mol) (0,45. 2 ): a← 0,45

Áp dụng công thức: m = M. N => 25,5 = R . (0,45. 2): a R = 28 a

Do a là hóa trị của kim loại, đề xuất ta có cặp nghiệm tương xứng là R = 56 và a = 2.

Vậy sắt kẽm kim loại cần tìm là sắt (Fe)

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 6,5g một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì nhận được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A.

Bài 2: đến 10g một lếu hợp bao gồm Fe cùng Cu tính năng với dung dịch axit HCl, thì thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Khẳng định thành phần % về cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp đầu.

Bài 3: cho một hỗn hợp có Al và Ag phản nghịch ứng với hỗn hợp axit H2SO4 chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Sau bội nghịch ứng thì còn 3g một chất rắn ko tan. Khẳng định thành phần % theo cân nặng cuả mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Bài 4: cho 5,6g Fe tính năng với 500ml dung dịch HNO3 0,8M. Sau bội phản ứng chiếm được V(lit) tất cả hổn hợp khí A có N2O và NO2 có tỷ khối so với H2 là 22,25 cùng dd B.

a/ Tính V (đktc)?

b/ Tính độ đậm đặc mol/l của những chất tất cả trong dung dịch B.

Bài 5: Để hoà tung 4,48g Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M.

Bài 6: Để hoà chảy 4,8g Mg đề xuất dùng bao nhiêu ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1,5M cùng H2SO4 0,5M.

a/ Tính thể tích dung dịch các thành phần hỗn hợp axit trên buộc phải dùng.

b/ Tính thể tích H2 nhận được sau làm phản ứng nghỉ ngơi đktc.

Bài 8: chia 7,22g các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe và R (R là kim loại có hoá trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: phản ứng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 2,128 lit H2(đktc)

Phần 2: bội nghịch ứng cùng với HNO3, thu được 1,972 lit NO(đktc)

a/ xác minh kim loại R.

b/ Tính yếu tắc % theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A.

IV. LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

Bài 1. Đáp số: A là Zn.

Bài 2. Đáp số: % sắt = 84%, % Cu = 16%.

Bài 3. Đáp số: % Al = 60% với % Ag = 40%.

Bài 4. phía dẫn:

Theo bài xích ra ta có:

nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol

nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol

Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5

Đặt x, y lần lượt là số mol của khí N2O cùng NO2.

 


*

 

Số mol HNO3 (phản ứng) = 10nNO + 2n NO= 10.0,036 + 2.0,012 = 0,384 mol

Số mol HNO3 (còn dư) = 0,4 – 0,384 = 0,016 mol

Số mol Fe(NO3)3 = nFe = 0,1 mol

Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là:

CM(Fe(NO3)3) = 0,2M

CM(HNO3)dư = 0,032M

Bài 5. phía dẫn:

Giả sử bắt buộc dùng V(lit) hỗn hợp hỗn hợp có HCl 0,5M với H2SO4 0,75M

Số mol HCl = 0,5V (mol)

Số mol H2SO4 = 0,75V (mol)

Số mol fe = 0,08 mol

PTHH xảy ra:

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2

Theo phương trình ta có: 0,25V + 0,75V = 0,08

---> V = 0,08 : 1 = 0,08 (lit)

Bài 6. Đáp số:

a/ Vhh dd axit = 160ml.

b/ Thể tích khí H2 là 4,48 lit.

Bài 7. phía dẫn:

Theo bài ra ta có:

Số mol của H2SO4 là 0,04 mol

Số mol của HCl là 0,04 mol

Sô mol của NaOH là 0,02 mol

Đặt R là KHHH của kim loại hoá trị II

a, b là số mol của kim loại R tính năng với axit H2SO4 cùng HCl.

Viết những PTHH xảy ra.

Sau khi kim loại tác dụng với kim loại R. Số mol của những axit sót lại là:

Số mol của H2SO4 = 0,04 – a (mol)

Số mol của HCl = 0,04 – 2b (mol)

Viết những PTHH trung hoà:

Từ PTPƯ ta có:

Số mol NaOH phản bội ứng là: (0,04 – 2b) + 2(0,04 – a) = 0,02

---> (a + b) = 0,1 : 2 = 0,05

Vậy số mol kim loại R = (a + b) = 0,05 mol

---> MR = 2,8 : 0,05 = 56 và R tất cả hoá trị II ---> R là Fe.

Xem thêm: Mướp Đắng Có Tác Dụng Gì? Uống Nước Mướp Đắng Có Tác Dụng Gì

Bài 8. Hướng dẫn

a/ hotline 2x, 2y (mol) là số mol Fe, R có trong hỗn hợp A --> Số mol Fe, R trong một nửa hỗn phù hợp A là x, y.