toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Vỏ electron của một nguyên tử có đôi mươi electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó gồm bao nhiêu lớp electron ?

b) phần ngoài cùng gồm bao nhiêu electron ?

c) Đó là nguyên tố sắt kẽm kim loại hay phi kim ?

 


*

Nguyên tứ có trăng tròn electron nghĩà là có đôi mươi proton tốt số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Bạn đang xem: Kim loại có mấy e lớp ngoài cùng

Cấu hình electron : ls2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2.

a) Nguyên tử gồm 4 lớp electron.

b) phần bên ngoài cùng tất cả 2 electron..

c) Đó là kim loại.

 


Câu nào tiếp sau đây không đúng

A. Số electron ở phần bên ngoài cùng của nguyên tử phi kim thông thường sẽ có từ 4 cho 7e.

B. Trong cùng nhóm, số electron xung quanh cùng của các nguyên tự thường bởi nhau.

C. Số electron ở phần bên ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại thường bao gồm ít (1 mang đến 3e).

D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có cung cấp kính bé dại hơn nguyên tử phi kim.


Vỏ electron của nguyên tử một nhân tố A gồm 20e. Hãy cho thấy thêm :

+ Nguyên tử tất cả bao nhiêu lớp e ?

+ phần ngoài cùng bao gồm bao nhiêu e ?

+ A là kim loại hay phi kim ? xác minh tên nhân tố A.


Cấu hình e của nguyên tử A : 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 phường 6 4 s 2

→ Nguyên tử A có 4 lớp e. Có 2 e ở phần ngoài cùng (lớp thứ 4) → là sắt kẽm kim loại (những nguyên tử có từ 1 đến 3 e ở phần ngoài cùng), Z A = đôi mươi → A là Ca


Câu 1-Cho yếu tố X (Z=19)

a-Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nhân tố X. Cho thấy thêm điện tích hạt nhân, số proton, số electron.

b-Cho biết X có bao nhiêu lớp electron? Số electron lớp bên cạnh cùng là bao nhiêu? trường đoản cú đó cho biết thêm X là kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm.

c-Trong thoải mái và tự nhiên X có 3 đồng vị: 39X (x1 = 93,258%); 40X(x2%); 41X (x3%). Biết nguyên tử khối vừa đủ của X là 39,13. Quý giá của x2 với x3 là bao nhiêu?

d- Số electron sinh sống phân mức năng lượng cao nhất trong X là bao nhiêu?

e-Tính số nơtron của 3 đồng vị sinh sống ý c.


Lớp 10 Hóa học bài xích 5. Cấu hình electron nguyên tử
0
0
Gửi diệt

Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử làm việc trạng thái cơ bản trong những trường đúng theo sau, cho thấy thêm chúng là kim loại, phi kim xuất xắc khí hiếm

a. Nguyên tử X tất cả điện tích hạt nhân bởi 12+.

b. Nguyên tử Y gồm 4 lớp electron, phần bên ngoài cùng tất cả 6 electron.

c. Nguyên tử Z trực thuộc chu kì 2 team VIIIA.


Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
gửi Hủy

(a.Z^+=12^+\ ightarrow Z_X=12\Cấu.hình:1s^22s^22p^63s^2\Rightarrow NhómIIA\Rightarrow X:Kim.loại\b.Cấu.hình:1s^22s^22p^63s^23p^63d^104s^24p^4\Rightarrow Y:Phi.kim)

c. Team VIII.A => Khí hiếm


Đúng 1

bình luận (0)

: Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử trong các trường hợp sau và khẳng định chúng là nguyên tử của yếu tố kim loại, phi kim tuyệt khí thảng hoặc ?

a) Nguyên tử X bao gồm 23 electron

b) Nguyên tử R gồm electron ở đầu cuối điền vào phân lớp 4p3.


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

a)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$

X bao gồm 2 electron lớp ngoài cùng đề xuất X là kim loại

b)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^3$

R có 5 electron phần ngoài cùng yêu cầu R là phi kim


Đúng 0

phản hồi (0)

Nguyên tử của yếu tố X (Z= 19). Hãy:-Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X?- yếu tố X bao gồm mấy lớp electron?- mỗi lớp bao gồm bao nhiêu electron?- Lớp electron nào có mức năng lượng tối đa ?- nguyên tố X là kim loại, phi kim giỏi khí hiếm ? vày sao?- X thuộc nguyên tố chúng ta s,p,d hay f ? bởi vì sao?


Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
giữ hộ Hủy

Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử trong các trường vừa lòng sau và khẳng định chúng là nguyên tử của nhân tố kim loại, phi kim hay khí hãn hữu ? 

 a) Nguyên tử X bao gồm điện tích hạt nhân là 29+.

b) Nguyên tử R gồm electron sau cuối điền vào phân lớp 3p5 .

Xem thêm: Đặt Tên Tiếng Anh Cho Con Trai Hay, Mạnh Mẽ Và Ý Nghĩa Nhất, 300 Tên Tiếng Anh Hay Cho Bé Trai Và Bé Gái


Lớp 10 hóa học
0
0
gửi Hủy

Hai thành phần X cùng Y có tổng số proton là 18 trong những số ấy số proton của X nhiều hơn thế số proton của Y là4.a) Viết cấu hình electron của X với Y.b) xác định lớp electron ngoài cùng của X và Y, X với Y là sắt kẽm kim loại , phi kim giỏi khí hiếm.


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
gởi Hủy

Lớp học tập trực tuyến đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
91neg.com