Đề kiểm tra 1 máu chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài xích 45 phút, đánh giá nhanh kiến thức về tập hợp, thực hiện các phép tính cùng trừ nhân chia, Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, search x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG thcs CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) cho tập hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số để khắc số trang của một cuốn sách tất cả 135 trang.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết toán lớp 6 chương 1

2 (4,0 điểm): thực hiện các phép tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): tra cứu số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): cho S =1+3+32+33+…+399. Chứng minh 2S + 1 là luỹ vượt của 3.

———————— không còn —————–

Đáp án cùng thang điểm chấm đề đánh giá 1 ngày tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) mang đến tập phù hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào .

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đặt số trang của một cuốn sách tất cả 135 trang.

Từ trang 1 – 9 buộc phải 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần toàn bộ 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – đôi mươi > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng bên trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ thừa của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học viên làm theo cách khác mà lại đúng vẫn chấp nhận cho đủ số điểm.

Xem thêm: Một Vật Sẽ Chuyển Động Thẳng Đều Nếu, Một Vật Sẽ Đứng Yên Hay Chuyển Động Thẳng Đều Khi

91neg.com sẽ tiếp tục đưa lên nhiều đề thi và bài xích tập liên quan tới chương 1: Ôn tập và bổ túc về số trường đoản cú nhiên. Những em để ý theo dõi.