Chúng ta hay nghe kể đến khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố chất hóa học là gì? Kí hiệu chất hóa học là gì và nguyên tử khối được tính như thế nào? họ cùng mày mò các khái niệm trong bài viết hôm nay chúng ta nhé!


Nguyên tố chất hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Thành phần hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử thuộc loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Kí hiệu hóa học dùng để

Số phường là số đặc thù của yếu tố hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và có một nguyên tử của yếu tắc đó. Từng nguyên tố được trình diễn bằng 1 tuyệt 2 vần âm (chữ cái đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học dùng thống tuyệt nhất trên toàn cố gắng giới.

Hiện nay, những nhà kỹ thuật đã kiếm được trên 110 yếu tố hóa học. Trong đó, các nguyên tố C, H, O, N là số đông nguyên tố cần thiết cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có cân nặng rất bé, đề xuất khoa học quy ước lấy 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng, điện thoại tư vấn là đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối không giống nhau.

Giải các bài tập về thành phần hóa học

Câu 1. Điền trường đoản cú vào nơi trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – nhân tố – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố hóa học là mọi nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách trình diễn nguyên tố: từng nguyên tố được màn trình diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, trong đó, chữ cái đầu tiên được viết in hoa. Cách trình diễn như vậy call là kí hiệu hóa học.

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng nề hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng trĩu gấp 2 lần nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử giữ huỳnh: 24/32 = 3 phần tư (Nguyên tử magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử giữ huỳnh 3/4 lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là nguyên tố Silic

+) Kí hiệu chất hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy ước trong bài học kinh nghiệm ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) cân nặng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn giải đáp C.

Xem thêm: Ký Hiệu Hóa Học Của Đồng Là Gì, Kí Hiệu Hóa Học Của Kim Loại Đồng Là

Câu 8. => Chọn đáp án D.

Cảm ơn chúng ta đã xem qua bài học kinh nghiệm này, hãy share nếu thấy nó hay cùng hữu ích các bạn nhé! Chúc chúng ta học tốt môn chất hóa học lớp 8 này nhé!