Một thứ rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu tại địa điểm có gia tốc trọng ngôi trường g. Trong giây thứ 3, quãng con đường rơi được là 25m và vận tốc của vật khi vừa va đất là 40m/s. Tính g và độ dài nơi thả vật.

Bạn đang xem: Khi vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất


Một thiết bị rơi không tốc độ đầu trường đoản cú đỉnh tòa nhà chung cư có chiều cao 320m xuống đất. Mang đến g=10m/s2. Tính quãng con đường vật rơi được vào 2s thứ nhất và 2s cuối cùng


Cho một trang bị rơi tự do thoải mái từ chiều cao h. Trong 2s sau cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng mặt đường 60m. Tính thời gian rơi và độ dài h của vật thời điểm thả biết g=10m/s2g = 10 m/s2


Một trang bị được thả rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Cho g = 10m/s2. Thời gian vật rơi hết chiều cao h là 8 giây. Tính độ dài h, tốc độ của đồ gia dụng khi vật đụng đất.


Cho một thứ rơi thoải mái từ chiều cao h. Biết rằng trong 2s ở đầu cuối vật rơi được quãng đường bởi quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g=10m/s2.Tìm chiều cao lúc thả thiết bị và thời gian vật rơi.


Một đồ rơi thoải mái từ độ dài h xuống khía cạnh đất. Biết rằng trong 2s ở đầu cuối vật rơi được đoạn bởi 1/4 chiều cao ban đầu. Mang g = 10m/s2. Hỏi thời hạn rơi của thứ từ độ cao h xuống mặt khu đất là bao nhiêu?


Một trang bị được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao h so với phương diện đất. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,2s. Tính độ dài h, vận tốc của vật dụng khi chạm đất. Cho g = 10m/s2.

Xem thêm: Hạt Tải Điện Trong Kim Loại Là Gì ? Hạt Tải Điện Trong Kim Loại Là


Một trang bị được thả rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao h biết vào 7s sau cuối vật rơi được 385m mang lại g = 10m/s2. Tính phần đường vật đi được vào giây đồ vật 6


Một đồ vật được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ độ dài h so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Tốc độ của vật dụng khi đụng đất là 60m/s. Tính quãng mặt đường vật rơi trong bốn giây đầu và trong giây lắp thêm tư


Một đồ gia dụng rơi không vận tốc đầu từ bỏ đỉnh tòa nhà nhà ở có độ cao 320m xuống đất. đến g=10m/s2. Tìm vận tốc lúc vừa đụng đất và thời gian của vật rơi.


Một đồ gia dụng rơi thoải mái không vận tốc đầu từ chiều cao 80m xuống đất biết g = 10m/s2. Tính thời hạn rơi và tốc độ của đồ gia dụng khi vừa lúc vừa đụng đất


Một vật dụng rơi tự chính vì một vị trí có độ dài 500m biết g=10m/s2. Tính quãng con đường vật rơi vào giây lắp thêm 5


Một vật dụng được thả rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ dài h biết trong 7s sau cuối vật rơi được 385m mang đến g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để thứ rơi 85m cuối cùng


Một đồ vật rơi tự bởi vì một địa điểm có độ cao 500m biết g=10m/s2. Tính thời gian vật rơi không còn quãng đường


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam