toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khi oto đang chạy với gia tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh mang lại oto chạy chậm dần đều. Sau kbi chạy thêm 125m thì vận tốc của oto là 10m/s

A. Tính gia tốc

B. Tính khoảng thời gian oto tạm dừng hẳn

C. Tính khoảng thời hạn oto chạy trên đoạn 125m


*

a. Áp dụng công thức: (v^2-v_0^2=2aS)

(Rightarrow a = (v^2 - v_o^2) / 2S = - 0 ,5 m/s^2)b. Thời hạn ô tô dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh(t = (v - v_o) /a = (0-15)/(-0,5)=30s)c)Thời gian ô tô chạy trên đoạn 125m là:(t"=dfracv-v"a=dfrac10-15-0,5=10s)
*

Bài 3: lúc ôtô đang chạy với gia tốc 15m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh đến ôtô chạy chậm lại đều. Sau khi chạy thêm được 125m thì tốc độ ôtô chỉ từ 10m/s.

Bạn đang xem: Khi oto đang chạy với vận tốc 15m s

a. Tính gia tốc của ôtô.

b. Tính khoảng thời hạn để ôtô tạm dừng hẳn.

c. Tính khoảng thời hạn để ôtô chạy xe trên quãng mặt đường 125m đó.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Đại Học Năm 2011, Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2011


Bài 13 : khi ôtô đang hoạt động với vận tốc 15m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe xehãm phanh mang đến ôtô chạy chậm lại đều. Sau khi chạy thêm được 125m thì gia tốc ôtô chỉcòn 10m/s.a. Tính vận tốc của ôtô.b. Tính khoảng thời gian để ôtô tạm dừng hẳn.c. Tính khoảng thời hạn để ôtô chạy xe trên quãng mặt đường 125m đó.


Khi ôtô đang làm việc với vận tốc 15m/s bên trên một đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh mang lại ôtô chạy chững dần đều. Sau thời điểm chạy thêm được 125m thì vận tốc của ôtô chỉ từ 10m/s. Tính tốc độ của ôtô và thời gian đểôtô chạy xe trên quãng con đường đó.(Chọn chiều dương là chiều gửi động, mốc thời hạn lúc ôtô bắt đầu hãm phanh)


Một oto đang hoạt động với tốc độ 15m/s thì tắt máy chuyển động thẳng chậm lại đều. Xe chạy được 125m thì tốc độ của oto là 10m/sa. Tính gia tốc của xe với thời gian kể từ khi tắt máy cho lúc xe dừng lạib. Tính quãng mặt đường xe đi được kể từ lúc xe tắt máy đến lúc xe dừng lại

a/ (v^2-v_o^2=2as)

(Leftrightarrow10^2-15^2=2a.125)

(Leftrightarrow a=dfrac10^2-15^22.125=-0,5left(mackslash s^2 ight))

Thời gian kể từ khi tắt máy mang đến khi dừng lại :

(v=v_o+at) (Leftrightarrow t=dfracv-v_oa=dfrac0-15-0,5=30left(s ight))

b/ Quãng mặt đường từ dịp tắt máy mang đến khi dừng lại :

(s=dfracv^2-v_o^22a=dfrac0-15^22.left(-0,5 ight)=225left(m ight))

 


Một oto đang chạy với tốc độ 15m/s thì tắt máy vận động thẳng chững dần đều. Xe chạy được 125m thì vận tốc của ôtô là 10m/s a. Tính tốc độ của xe cùng thời gian kể từ lúc tắt máy mang đến lúc xe dừng lại b. Tính quãng Đường đồ dùng đi được vào giây trang bị 3


Khi ôtô đang làm việc với tốc độ 10m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe xe tăng ga mang đến oto chạy nhanh dần đều. Sau 30s , ô tô đạt gia tốc 25m/s.a. Tính vận tốc của oto b. Tính quãng đường oto đi được sau 30s kể từ thời điểm tăng gaGiúp mình với ạ, bản thân đang yêu cầu gấp!!!


a. Gia tốc của oto: 

(a=dfracv-v_0t=dfrac25-1030=0,5left(dfracms^2 ight))

b. Quãng đường oto đi được:

(s=v_0t+dfrac12at^2=10cdot30+dfrac12cdot0,5cdot30^2=525left(m ight))


Một oto hoạt động với gia tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh và chuyển động chậm dần đa số với tốc độ 1m/s2 a. Tính thời gian hãm phanh cho tới lúc oto dừng lạib. Tính quãng con đường oto đi được trong thời gian hãm

a) Đổi 54 km/h = 15 m/s

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe. Như vậy, a = -1 m/s2

Thời gian hãm phanh tính đến lúc ô tô dừng lại là:

t = (dfracv-v_0a=dfrac0-15-1=15left(s ight))

b) Quãng đường xe hơi đi được trong thời hạn hãm là:

s = (dfracleft(v_0 ight)^2-v^22a=dfrac0^2-15^22.-1=112,5left(m ight))


Khi ô tô đang làm việc với gia tốc 15m/s trên 1 đoạn đường thẳng thì ngưoefi tài xế hãm phanh cho xe hơi chạy chững dần đều sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc của ô tô chỉ con bởi 10m/s hãy tính vận tốc của ô-tô

Thời gian xe hơi chạy thêm 125m kể tùe khi hãm phanh

Thời gian chuyển động cho đến khi xe chấm dứt hẳn


Áp dụng công thức: (v^2-v^2_0=2aS)

(a=fracleft(v^2-v_0^2 ight)2S=-0,5m)s

Thời gian xe hơi dừng hẳn kể từ thời điểm hãm phanh

(t=fracleft(v-v_0 ight)a=fracleft(0-15 ight)left(-0,5 ight)=30s)