Thì quá khứ đơn – Simple past là một trong những dạng thì cơ bạn dạng và quan trọng đặc biệt nhất vào ngữ pháp giờ Anh. Muốn tốt về ngữ pháp thì bọn họ phải vậy chắc các kiến thức quan trọng liên quan cho dạng thì cơ bản này.

Bạn đang xem: Khi nào dùng quá khứ đơn

1. Thì thừa khứ solo là gì – Simple past


2.Công thức thì vượt khứ 1-1 (Simple past tense)3.Cách phân tách động từ nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đối chọi (Simple Past) là dạng thì cơ bản nhất trong tiếng Anh, sử dụng để mô tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới xong và hiểu ra thời gian hành vi đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went to the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua cửa hàng chúng tôi đã đi mang lại siêu thị)John didn’t come to lớn school last week. (Tuần trước John đã không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập áp dụng thì thừa khứ đơn 

Bài 1: Viết các dạng quá khứ của cồn từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu sinh sống dạng quá khứ đơn

1. We open the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Vị you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: phân tách động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì thừa khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil to lớn someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us to lớn come back in one hours.

5. My father và I slowly (walk) ______ back to lớn the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: ngừng câu cùng với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in nhật bản last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in nhật bản last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

Xem thêm: Nhúng Giấy Quỳ Tím Vào Dung Dịch Nahco3 Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không ?

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là bài viết đã cung cấp những kiến thức liên quan đến Thì vượt khứ đơn. 91neg.com hy vọng bạn sẽ sớm biết cách phân biệt và áp dụng thành thuần thục dạng thì này.