toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Câu nào đúng?

A. Vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều lúc nào cũng to hơn gia tốc của vận động thẳng chững dần đều.

Bạn đang xem: Khi chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều thì

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mập thì có tốc độ lớn.

C. Vận động thẳng biến hóa đều có vận tốc tăng, giảm đều theo thời gian.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ mập không đổi.


Trong hoạt động thẳng biến đổi đều:

A. Ví như tọa độ sút dần thì đồ dùng đang vận động chậm dần đều.

B. Nếu gia tốc có quý giá âm thì vật chuyển động chậm dần dần đều.

C. Nếu gia tốc có quý giá âm thì vật chuyển động chậm dần dần đều.

Xem thêm: Phân Biệt Oxit Axit Bazo Muối Cực Hay, Chi Tiết, Cách Phân Biệt Axit, Bazo, Muối Cực Hay, Chi Tiết

D. Nếu tốc độ và tốc độ trái dấu thì vật chuyển động chậm dần dần đều.


Câu 1. Trong các phát biểu tiếp sau đây về gia tốc và vận tốc ,Phát biểu nào sai ?A. Trong chuyển động thẳng ,véctơ gia tốc cùng phương với véctơ vận tốcB. Véctơ tốc độ không lúc nào vuông góc với véctơ vận tốcC. Thành phần vận tốc dọc theo phương tốc độ đặc trưng đến sự biến hóa độ béo vận tốcD.Thành phần tốc độ vuông góc cùng với phương tốc độ đặc trưng mang lại sự đổi khác về phương của véctơ vận tốcCâu 2. Chọn phát biểu đúng về tốc độ và gia tốcA. Vận tốc và vận tốc là nhì véctơ có thể khác phương nhưng không khi nào ngược chiềuB. Véctơ tốc độ không thay đổi phương chiều thì véctơ tốc độ có độ khủng hoặc chỉ tăng lên hoặc chỉ bớt điC. Góc giữa hai véctơ 0 thì độ phệ véctơ vận tốc giảmD.Khi gia tốc và tốc độ vuông góc nhau thì hoạt động là các ,tức là có tốc độ không đổiCâu 3. Chọn vạc biểu không đúng về vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đềuA. Những véctơ vận tốc và gia tốc đều có phương của con đường thẳng quỹ đạoB. Véctơ gia tốc luôn luôn không thay đổi cả phương chiều với độ lớnC. Vận tốc luôn cùng chiều với lối đi còn tốc độ thì ngược chiều đường điD.Gia tốc tức thời luôn bằng gia tốc trung bình trong mọi khoảng chừng thời gianCâu 4. Chọn vạc biểu đúng về hoạt động thẳng chững dần đềuA. Vận tốc và gia tốc luôn cùng phương và ngược chiều nhauB. Gia tốc luôn luôn âm và gồm độ bự không đổiC. Đồ thị tọa độ theo thời hạn là một đường thẳng đi xuốngD. Độ thị vận tốc theo thời gian là một parabol con quay xuốngCâu 5.Trong các phát biểu sau đây về vận tốc và tốc độ của chuyển động thẳng thay đổi đều ,phát biểu nàosai ?A. Công thức gia tốc tại thời gian t :v =v0 +atB.Vận tốc thuở đầu v0 và tốc độ a cùng dấu thì hoạt động là cấp tốc dần đềuC. Trường hợp v0 và a trái vết thì hoạt động chậm dần đềuD. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ ,gia tốc a và tốc độ tức thời v luôn luôn trái dấu nhauCâu 6. Chọn câu trả lời đúng Một ôtô đang hoạt động thẳng số đông với gia tốc 36km/h bỗng nhiên tăng ga đưa độngnhanh dần phần đa .Biết rằng sau khi chạy được quãng con đường 625m thì ôtô đạt tốc độ 54km/h .Gia tốc của xe pháo làA. 1mm/s2 B. 1cm/s2 C. 0,1m/s2 D. 1m/s2Câu 7. Trong những phát biểu sau đây về gia tốc và gia tốc của hoạt động thẳng thay đổi đều ,phát biểu nàođúng ?A. Vận tốc dương (a>0) thì hoạt động là thẳng cấp tốc dần đềuB.Vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần hầu như ,vận tốc tỉ trọng thuận với thời gian chuyển độngC. Trong mọi hoạt động thẳng nhanh dần các , vận tốc tăng tỉ lệ thuận với gia tốcD. Vận động thẳng gồm vận tốc lúc đầu v0 Câu 8. Chọn câu trả lời đúng Một dòng xe lửa hoạt động trên đoạn đường thẳng qua điểm A cùng với vận tốc20m/s , vận tốc 2m/s2 .Tại B cách A 125m vận tốc của xe pháo là :A. 10m/s ; B . 20m/s ; C . 30m/s ; D. 40m/s ;Câu 9. Lựa chọn kết luận đúng : trong công thức vận tốc của hoạt động nhanh dần hầu hết v = v0 + at thì :A. A luôn luôn dương B. A luôn cùng dấu với v0C. A luôn luôn ngược lốt với v D. A luôn ngược vết với v0