Nguyên tử kim loại và phi kim hy vọng đạt đến thông số kỹ thuật electron bền thì phải thực hiện quy trình nhường nhận electron, trở thành ion trái dấu liên kết nhau, hotline là liến kết ion.

Bạn đang xem: Ion là gì hóa 10


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Sự tạo ra thành ion, cation, anion

1.2.Sự tạo nên thành liên kết ion

1.3.Tinh thể ion

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 12 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 3 chất hóa học 10


1.1.1. Ion, Cation, AnionSự sinh sản thành ion

Nguyên tử luôn trung hòa về điện, tuy thế khi nguyên tử dường hay dấn thêm electron thì nó trở thành thành phần mang điện gọi là ion.

Sự sinh sản thành CationKhi nguyên tử sắt kẽm kim loại nhường đi e bên cạnh cùng thì trở thành ion dương (hay Cation).Các nguyên tử kim loại phần ngoài cùng bao gồm 1,2,3 electron → dễ dàng nhường electron để tạo nên cation (ion dương) bao gồm cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

*

Hình 1:Sự xuất hiện ion Li+

Li→Li++ 1e

Cấu hình electron của Li: 1s22s1, Nguyên tử Li dễ nhường 1 electron ở lớp bên ngoài cùng (1s22s1), trở nên ion dương Li+(1s2)Ví dụ:

Na →Na++ 1e (cation Natri)

Mg→ Mg2++ 2e (cation Magie)

Al→ Al3++ 3e (cation Nhôm)

Kết luận:

Trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt cấu hình electron bền của khí thi thoảng nguyên tử kim loại có định hướng nhường e mang lại nguyên tử nguyên tố không giống để thay đổi ion dương, gọi là cation.

Tổng quát: M → Mn+ + ne

Sự chế tạo ra thành CationKhi nguyên tử phi kim nhận thêm electron thì trở thành ion âm (hay Anion).Các nguyên tử phi kim lớp ngoài cùng tất cả 5,6,7e có tác dụng nhận thêm electron và trở thành anion (ion âm) tất cả cấu hình bền bỉ của khí hiếm.

*

Hình 2:Sự ra đời ion F-

F + 1e→ F-

Cấu hình e của nguyên tử F : 1s2 2s2 2p5

Do có 7e phần ngoài cùng buộc phải Flo có xu hướng nhận thêm 1e để đạt được cấu hình bền bỉ của khí thi thoảng Ne

*

Hình 3:Sự sinh ra ion Cl-

Cl + 1e→ Cl-

Ví dụ: O + 2e→O2-
Các anion được call theo tên cội axit (trừ oxi). F-(ion florua), Cl-(ion clorua) ...
Kết luận:

Trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt cấu hình electron bền của khí hiếm nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận e từ nguyên tử những nguyên tố không giống để đổi mới ion âm, điện thoại tư vấn là anion.

Tổng quát: A + ne → An-

1.1.2. Ion đối chọi nguyên tử và Ion Đa nguyên tửIon 1-1 nguyên tửLà những ion khiến cho từ một nguyên tử.Ví dụ: Cation: Na+, Ca2+… Anion: Cl- ,S2- …Ion đa nguyên tửLà đều nhóm nguyên tử sở hữu điện tích dương xuất xắc âm.Ví dụ: Cation: NH4+... Anion: SO42-, OH-…

1.2. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION


Ví dụ: Xét phân tử NaCl

Nguyên tử Na nhường nhịn 1e mang đến nguyên tử Cl để trở thành ion dương Na+.

na → Na+ + 1e

Mỗi nguyên tử Cl dấn 1e để biến thành ion âm Cl-

Cl + 1e → Cl-

*

Hình 4:Quá trình hình thành liên kết ion giữa Natri và Clo

Liên kết ion là links được hình thành bởi lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion có điện trái dấu.Phản ứng hóa học:2Na + Cl2→ 2 NaCl

1.3. TINH THỂ ION


1.3.1. Tinh thể NaCl

Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể. Vào mạng tinh thể NaCl các ion Na+,Cl- được phân bố luân phiên đều đặn và có trật từ bỏ trên những đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao quanh mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu links với nó.

*

Hình 5:Tinh thể ion NaCl

1.3.2. đặc điểm chung của hợp chất ionTinh thể ion bền bỉ theo năm tháng vững do lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược lốt trong tinh thể lớn. Những hợp chất ion hầu như khá rắn, cực nhọc nóng chảy, khó cất cánh hơi.Các hợp chất ion thường xuyên tan các trong nước. Khi nóng chảy, khi tổ hợp trong nước chúng chế tác thành dung dịch dẫn được điện, còn làm việc trạng thái rắn thì không dẫn được điện.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài Tập Về Câu Nghi Vấn Lớp 8, A, Bài Tập Về Câu Nghi Vấn Lớp 8


Bài 1:

Nguyên tố X cùng Y thuộc team A; nguyên tử nhân tố X gồm 7 electron trên các phân lớp s, nguyên tử thành phần Y có 17 electron trên những phân lớp p Công thức hợp chất tạo bởi vì X và Y; liên kết hóa học trong hợp hóa học đó là:

Hướng dẫn:

Nguyên tử nhân tố X tất cả 7 electron trên các phân lớp s⇒X: 1s22s23s24s25s1Vì thuộc đội A cần X thuộc nhóm IANguyên tử yếu tắc Y bao gồm 17 electron trên các phân lớp p⇒Y: 2p63p64p5⇒4s24p5Vì Y thuộc team A⇒X thuộc team VIIA⇒Hợp hóa học XY: liên kết ion

Bài 2:

Nguyên tử thành phần X gồm electron sau cùng thuộc phân lớp s, nguyên tử nhân tố Y bao gồm electron ở đầu cuối thuộc phân lớp phường Biết rằng tổng cộng electron vào nguyên tử của X với Y là 20. Thực chất của link hóa học trong hợp chất X – Y là:

Hướng dẫn:

X tất cả e cuối thuộc phân lớp s ⇒ nhóm A (I hoặc II).Y tất cả e cuối trực thuộc phân lớp p⇒ team A (III → VIII).eX+ eY= 20⇒ pX+ pY= 20Ta có: X chỉ có thể là: H (p = 1); He (p = 2); na (p = 11) với K (p = 19).⇒ Ta thấy chỉ có Na (p = 11)⇒ pY= 9 (Flo) thỏa mãn.⇒ X - Y: NaF (liên kết ion).