Câu 259939: Hỗn hòa hợp X có Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần xác suất về khối lượng của nitơ vào X là 11,846%. Có thể điều chế được tối đa từng nào gam tất cả hổn hợp ba sắt kẽm kim loại từ 14,16 gam X?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe(no3)2 cu(no3)2 và agno3

7,68 gam.

B. 3,36 gam.

C. 10,56 gam. 

D.

Xem thêm: Sus304 Là Gì ? So Sánh Sự Khác Biệt Sus 304 Và Sus 201

6,72 gam.


Giải chi tiết:

(egingathered n_N = frac14,16.11,846\% 14.100\% = 0,12(mol) hfill \ = > n_NO_3_ - = n_N = 0,12(mol) hfill \ = > m_KL = m_X - n_NO_3_ - = 14,16 - 0,12.62 = 6,72,(g) hfill \ endgathered )

 Vậy hoàn toàn có thể điều chế được buổi tối đa 6,72 gam hỗn kim loại tổng hợp loại

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát