Hướng dẫn giải bài bác 5. Glucozơ sgk hóa học 12. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk chất hóa học 12 bao gồm đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… tất cả trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn chất hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 1

LÍ THUYẾT

CACBONHIĐRAT là những hợp hóa học hữu cơ tạp chức và thông thường sẽ có công thức thông thường là Cn(H2O)m.

Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm công ty yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); dissaccarit (saccarozơ, mantozơ) với polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ).

GLUCOZO

1. đặc thù vật lí và trạng thái trường đoản cú nhiên

– Là hóa học rắn, tinh thể không màu, dễ tan vào nước, gồm vị ngọt (nhưng ko ngọt bằng đường mía).

– có khá nhiều trong nho chín nên còn được gọi là đường nho.

– xuất hiện trong khung hình người và hễ vật: vào máu người dân có một lượng bé dại glucozo cùng với nồng độ ko đổi khoảng tầm 0,1%

2. Kết cấu phân tử

CTPT: C6H12O6

– Dạng mạch hở: CH2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O

⇒ Ở dạng mạch hở, phân tử Glucozo tất cả chứa 5 cội hidroxyl (-OH) cùng 1 nơi bắt đầu andehit (-CHO)

– Dạng mạch vòng: Tồn tại làm việc dạng a – glucozơ cùng b – glucozơ

⇒ Trong hỗn hợp glucozo tổn tại đa phần ở dạng mạch vòng (b – glucozơ > a – glucozơ)

3. đặc điểm hóa học

Glucozo có tính chất của ancol nhiều chức và andehit.

a) tính chất của ancol nhiều chức:

– công dụng với Cu(OH)2: vào dung dịch, ở ánh sáng thường glucozơ hài hòa Cu(OH)2 mang lại dung dịch phức đồng- glucozơ có greed color lam:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

– phản nghịch ứng sản xuất este:

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

⇒ làm phản ứng tỏ glucozo bao gồm chứa 5 nơi bắt đầu -OH

b) đặc điểm của anđehit:

♦ oxi hóa glucozo:

– phản ứng tráng bạc:

CH2OH4CHO + 2OH (oversett^0→) CH2OH4COONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 + H2O

⇒ Glucozo tác dụng với AgNO3/NH3 với tỉ trọng 1:2 mang đến sinh ra 2Ag.

– làm phản ứng Cu(OH)2/OH-

CH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH (oversett^0→) CH2OH4COONa + Cu2O + 2H2O

– phản bội ứng với hỗn hợp Brom

CH2OH4CHO + Br2 + 2H2O (oversett^0→) CH2OH4COOH + 2HBr

♦ phản ứng khử glucozo:

Khi dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ đun cho nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 .(xrightarrowNi,,,t^o). CH2OH4CH2OH

♦ phản nghịch ứng lên men rượu:

C6H12O6 (xrightarrow<30 – 35^oC>enzim) 2C2H5OH + 2CO2

4. Điều chế cùng ứng dụng

a) Điều chế

Thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo trong môi trường xung quanh axit:

(C6H10O5)n + nH2­O (xrightarrowH^+,,t^o) nC6H12O6

b) Ứng dụng

– cần sử dụng trong chế phẩm (thuốc tăng lực,…)

– Tráng gương, tráng ruột phích, là sản phẩm trung gian trong cấp dưỡng ancol etylic.

5. FRUCTOZO

– Có kết cấu mạch hở là:

(mathop CH_2OHlimits^6 – mathop CHOHlimits^5 – mathop CHOHlimits^4 – mathop CHOHlimits^3 – mathop COlimits^2 – mathop CH_2OHlimits^1 )

– Là hóa học kết tinh, không màu, dễ dàng tan vào nước, ngọt rộng đướng mía, đặc trưng trong mật ong tất cả tới 40% fructozo

– đặc thù hóa học:

+ tính năng với Cu(OH)2 chế tạo ra phức xanh lam, cộng hidro

+ Trong môi trường bazo, fructozo chuyển thành glucozo. Khi ấy fructozo cũng bị oxi hóa bởi vì dung dịch AgNO3/NH3 cùng Cu(OH)2/OH–

Fructozo (overset OH^ – leftrightarrows ) Glucozo

Lưu ý: Fructozo không làm mất màu được nước Brom.

BÀI TẬP

Dưới đây là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk chất hóa học 12 không thiếu thốn và gọn nhẹ nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 25 hóa 12

Glucozơ với fructozơ:

A. Đều tạo nên dung dịch màu xanh lam khi công dụng với Cu(OH)2.

B. Đều có chứa nhóm cho trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của cùng một chất.

D. Đều tồn tại đa phần dạng mạch hở.

Bài giải:

Glucozơ và fructozơ: Đều tạo được dung dịch blue color lam khi chức năng với Cu(OH)2.

⇒ Đáp án: A.

2. Giải bài 2 trang 25 hóa 12

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Rất có thể dùng thuốc test nào dưới đây để rõ ràng được cả 4 hỗn hợp trên?

A. Cu(OH)2;

B. Hỗn hợp AgNO3 trong NH3;

C. Mãng cầu kim loại;

D. Nước brom.

Bài giải:

♦ nhận biết:

– mang đến Cu(OH)2/OH– vào những dung dịch:

+ team I: Kết tủa tan, tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam ⇒ glucozơ cùng glixerol.

+ team II: Kết tủa không tan ⇒ formanđehit cùng etanol.

– Đun lạnh ống nghiệm từng nhóm:

+ team I:

• Kết tủa đỏ gạch ốp ⇒ glucozơ.

• Không hiện tượng ⇒ glixerol.

+ nhóm II:

• Kết tủa đỏ gạch ⇒ formanđehit.

• Không hiện tượng kỳ lạ ⇒ etanol.

*

♦ Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

(HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH o Na_2CO_3 + 2Cu_2O + 6H_2O)

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài bác 3 trang 25 hóa 12

Cacbohiđrat là gì? gồm mấy một số loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu có mang từng loại và rước thí dụ minh họa.

Bài giải:

– Cacbohiđrat là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ tạp chức và thường sẽ có công thức bình thường là (C_n(H_2O)_m)

– Cacbohiđrat được chia thành 3 nhóm chính:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, cấp thiết thủy phân được.

Ví dụ: glucozơ, fructozơ gồm CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat nhưng khi thủy phân có mặt 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ: saccarozơ với mantozơ bao gồm CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit là đội cacbohiđrat mà lại khi thủy phân mang đến cùng mỗi phân tử sinh ra các monosaccarit.

Ví dụ: xenlulozơ cùng tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.

4. Giải bài xích 4 trang 25 hóa 12

Những phân tách nào minh chứng được cấu trúc phân tử của glucozơ?

Bài giải:

Những thí nghiệm bệnh minh cấu trúc glucozơ:

– Glucozơ gồm phản ứng tráng bội nghĩa và bị oxi hóa do nước brom chế tạo thành axit gluconic → Glucozơ tất cả nhóm CHO.

– Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 mang lại dung dịch màu xanh lá cây lam → Glucozơ có tương đối nhiều nhóm OH gần cạnh nhau.

– Glucozơ tạo thành este cất 5 cội axit CH3COO → Glucozơ có 5 đội OH.

– Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan → Glucozơ gồm 6C chế tác thành mạch không nhánh.

5. Giải bài 5 trang 25 hóa 12

Trình bày cách nhận thấy các hợp hóa học trong dung dịch của từng dãy tiếp sau đây bằng cách thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Các Đơn Vị Đo Thông Tin Của Máy Tính, Đơn Vị Đo Thông Tin Trong Máy Tính

Bài giải:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

b) Fructozơ, glixerol, etanol

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → _2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O$

$C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH oversett^0→ C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 3H_2O$

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic

*

Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + 2Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 6H_2O$

6. Giải bài bác 6 trang 25 hóa 12

Để tráng một chiếc gương soi người ta đề nghị đun lạnh một dung dịch cất 36 gam glucozơ với lượng đủ dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối lượng bạc sinh ra dính vào gương soi và trọng lượng AgNO3 đã dùng, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Bài giải:

Ta tất cả số mol glucozơ là:

(n_C_6H_12O_6= frac36180 =0,2 (mol))

Phương trình hóa học:

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Số mol $n_Ag = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_Ag = 0,4.108 = 43,2 (g)$

Số mol $n_AgNO_3 = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_AgNO_3 = 0,4.170 = 68 (g)$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần khuyên bảo Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk hóa học 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn hóa học 12 tốt nhất!