Tóm tắt kim chỉ nan Hóa 11 bài bác 12: Phân bón hóa học ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học viên nắm vững kỹ năng trọng chổ chính giữa Hóa 11 bài 12.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 12 lý thuyết


Lý thuyết Hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học

Bài giảng Hóa 11 bài bác 12: Phân bón hóa học

Phân bón chất hóa học là các hóa chất gồm chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón mang đến cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

Có 3 loại phân bón chất hóa học chính hay được sử dụng là: phân đạm, phân lân với phân kali.

I. Phân đạm

- Phân đạm là những hợp chất hỗ trợ nitơ cho cây cỏ dưới dạng ion nitrat với ion amoni .

- Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ trọng protein thực vật.

- Độ dinh dưỡng reviews bằng % về cân nặng của N vào phân.

1. Phân đạm amoni

- Là các muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

*

Hình 1: Đạm amoni sunfat

- Điều chế: cho amoniac tác dụng với axit tương ứng.

Thí dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl

- sử dụng bón cho những loại đất ít chua.

2. Phân đạm nitrat

- Là những muối nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

*

Hình 2: Phân đạm NaNO3

- Điều chế: cho axit nitric công dụng với muối cacbonat.

Thí dụ:

CaCO3+2HNO3→Ca(NO3)2+CO2↑+H2O

- Amoni có môi trường thiên nhiên axit, còn nitrat có môi trường xung quanh trung tính.

⇒ Vùng khu đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- cách làm phân tử: (NH2)2CO, chứa khoảng tầm 46%N.

*

Hình 3: Đạm urê

- Điều chế: CO2+2NH3→t°, p(NH2)2CO+H2O

- Đạm urê tan xuất sắc trong nước, dễ chảy nước do thấm hút ẩm từ không khí.

- trong đất, nhờ tính năng của vi sinh vật, urê bị phân hủy đến thoát ra NH3 hoặc đưa dần thành muối bột cacbonat khi tính năng với nước:

(NH2)2CO+2H2O→(NH4)2CO3

II. Phân kali

- cung ứng nguyên tố kali mang đến cây dưới dạng ion K+.

*

Hình 4: Phân kali đỏ (kali clorua)

- Tác dụng: liên tưởng nhanh quy trình tạo ra hóa học đường, bức tốc sức phòng sâu bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn của cây.

- Độ dinh dưỡng đánh giá bằng lượng chất % K2O.

III. Phân lân

- Phân lân cung ứng P dưới dạng ion photphat ().

- quan trọng cho cây ngơi nghỉ thời kỳ sinh trưởng, shop các quy trình sinh hóa, thương lượng chất cùng trao đổi tích điện của cây.

- Độ dinh dưỡng review bằng lượng chất %P2O5tương ứng với lượng photpho tất cả trong thành phần của nó.

- nguyên liệu sản xuất: quặng photphoric cùng apatit.

- Những một số loại phân lân thường dùng: supephotphat, phân lạm nung chảy,…

1. Superphotphat:

Thành phần đó là Ca(H2PO4)2.

Có hai một số loại supephotphat: supephotphat đơn và supephotphat kép

a) Superphotphat đơn

*

Hình 5: Supephotphat đơn

- cất 14-20% P2O5.

- Sản xuất bằng phương pháp cho quặng photphorit hoặc apatit chức năng với axit sunfuric đặc:

Ca3(PO4)2+2H2SO4→2CaSO4↓+Ca(H2PO4)2.

b) Super photphat kép

*

Hình 6: Supephotphat kép

- cất 40-50% P2O5 vì chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

- cấp dưỡng qua 2 giai đoạn:

Điều chế axit photphoric:

Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4↓+2H3PO4

Cho axit photphoric chức năng với quặng photphorit hoặc apatit:

Ca3(PO4)2+4H3PO4→3Ca(H2PO4)2

2. Phân lấn nung chảy:

*

Hình 7: một số trong những loại phân lân nung chảy

- Thành phần: các thành phần hỗn hợp photphat và silicat của can xi và magie.

- chứa 12-14% P2O5.

- cung cấp phân lấn nung chảy bằng phương pháp nung tất cả hổn hợp bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần chính là magie silicat) cùng than cốc ở ánh sáng trên 1000oC trong lò đứng.

*

Hình 8: nguyên liệu sản xuất phân lấn nung chảy

- Phân lân nung chảy không tan trong nước, phù hợp cho lượng đất chua.

IV. Một vài loại phân bón khác

1. Phân các thành phần hỗn hợp và phân phức hợp

- Là loại phân bón cất đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố bổ dưỡng cơ bản.

+ Phân lếu hợp:chứa cả 3 yếu tố N, P, K điện thoại tư vấn là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4và KNO3.

*

Hình 9: Phân bón NPK

+ Phân phức hợp:là lếu hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng thúc đẩy hóa học của những chất.

Ví dụ: Amophot là lếu hợp của những muối NH4H2PO4và (NH4)2HPO4thu được khi mang đến NH3tác dụng với H3PO4.

*

Hình 10: Phân bón phức hợp

2. Phân vi lượng

- Phân vi lượng cung ứng cho cây những nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … nghỉ ngơi dạng đúng theo chất.

*

Hình 11: một số loại phân bón vi lượng

- cây trồng chỉ phải một lượng nhỏ loại phân bón này để tăng kỹ năng kích thích quá trình sinh trưởng và thảo luận chất, quang quẻ hợp,…

Trắc nghiệm Hóa 11 bài bác 12: Phân bón hóa học

Câu 1:Công thức như thế nào sau đây là một một số loại phân đạm?

A.(NH2)2CO.

B.Ca3(PO4)2.

C.K2SO4.

D.Ca(H2PO4)2.

Hiển thị giải đáp

Câu 2:Chọn câu đúng?

A.Phân đạm là đa số hợp chất cung cấp N đến cây trồng.

B.Phân đạm là phần nhiều hợp chất cung ứng P và N cho cây trồng.

C.Phân lấn là hồ hết hợp chất hỗ trợ K đến cây trồng.

D.Phân kali là phần lớn hợp chất hỗ trợ K và p. Cho cây trồng.

Hiển thị đáp án

Câu 3:Trong các loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất?

A.(NH2)2CO.

B.(NH4)2SO4.

C.NH4Cl.

D.NH4NO3.

Hiển thị giải đáp

Câu 4:Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali vào phân.

(2). Phân lân tất cả hàm lượng photpho những nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên vật liệu để cung cấp phân lấn là quặng photphorit cùng đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(5). Thành phần chủ yếu của phân lân nung chảy là hỗn hợpmuốiphotphat và silicat của can xi và magie.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3−) cùng ion amoni (NH4+).

(8). Amophot là lếu hợp những muối (NH4)2HPO4và KNO3.

Số phạt biểuđúng

A.5

B.6

C.4

D.7

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Urêcó công thức hóa học tập là(NH2)2CO, đâylà một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ cập trong nông nghiệp. Urê thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

A.phân đạm.

B.phân NPK.

C.phân lân.

D.phân kali.

Hiển thị giải đáp

Câu 6:Thành phần thiết yếu của phân bón tinh vi amophot là:

A.NH4H2PO4và (NH4)2HPO4.

B.NH4H2PO4và Ca(H2PO4)2.

C.NH4NO3và Ca(H2PO4)2.

D.Ca3(PO4)2và (NH4)2HPO4.

Hiển thị câu trả lời

Câu 7:Phân supephotphat kép thực tế sản xuất hay chỉ ứng với 40% P2O5. Các chất % của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

A.65,9%.

B.69%.

C.71,3%.

D.73,1%.

Hiển thị giải đáp

Câu 8:Các dìm xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân lấn được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) tín đồ ta dùng một số loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức phòng bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn đến cây.

(e) Tro thực đồ gia dụng cũng là một trong loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là 1 loại phân bón phức hợp.

Số thừa nhận xétsai

A.3

B.1

C.4

D.2

Hiển thị lời giải

Câu 9:Cho những phát biểu sau:

(a) Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt kẽm kim loại Al khử được Fe2O3.

(b) Điện phân rét chảy NaCl, thu được khí Cl2ở anot.

(c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(d) Đốt tua dây thép vào khí Cl2xảy ra làm mòn điện hóa học.

Số vạc biểuđúng

A.4.

B.1.

C.2.

D.3.

Hiển thị đáp án

Câu 10:Độ bồi bổ của phân đạm được nhận xét theo tỉ lệ xác suất về cân nặng của nguyên tố làm sao sau đây?

A.Nitơ.

B.Photpho.

C.Kali.

D.

Xem thêm: App Thử Kính Online Miễn Phí, Hiệu Quả Trên Máy Tính, Trải Nghiệm Ứng Dụng Đeo Thử Gọng Kính

Cacbon.

Hiển thị câu trả lời

Lý thuyết bài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng