Nội dung bài học kinh nghiệm giúp học viên nắm bắt sự sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của những nguyên tố như thế nào? giải pháp viết cấu hình electron nguyên tử, điểm sáng của electron lớp bên ngoài cùng
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 5: cấu hình electron nguyên tử

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Thứ tự những mức năng lượng của nguyên tử

1.2.Cấu hình electron của nguyên tử

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 5 Chương 1 hóa học 10


Các electron vào nguyên tử nghỉ ngơi trạng thái cơ bản lần lượt chiếm những mức năng lượng từ thấp mang lại cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

*

Hình 1:Sơ vật dụng phân bố những mức tích điện của các lớp cùng phân lớp
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Compressed Là Gì, Compression Là Gì

1.2.1. Cấu hình electronCấu hình e màn biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.Cách viết thông số kỹ thuật e như sau:Bước 1: xác minh số electron của nguyên tửBước 2:Phân bố những electron theo sản phẩm tự mức tích điện ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s…) và tuân theo phép tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2 electron, phân lớp p. Chứa về tối đa 6e, phân lớp d chứa về tối đa 10 electron, phân lớp f chứa tối đa 14 e.Qui ước phương pháp viết cấu hình e:Số lắp thêm tự của lớp được viết bằng những số (1,2,3,...)Phân lớp được kí hiệu bằng những chữ dòng thường: s p. D fSố e viết bên trên kí hiệu của những phân lớp như số mũ (s2, p6)Ví dụ:H (Z=1): 1s1 g H là yếu tắc sLi (Z = 3): 122 2s1 g Li là yếu tắc sCl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 g Cl là nhân tố pFe (Z = 26): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 g sắt là yếu tố d hay 1s2 2s2 2p6 3s23p6 3d6 4s2​​Ghi chú:​Nguyên tố s:e sau cuối điền vào phân lớp s.Nguyên tố p: e ở đầu cuối điền vào phân lớp pNguyên tố d: e cuối cùng điền vào phân lớp d1.2.2. Thông số kỹ thuật electron của 20 nguyên tố đầu tiên

Z

Kí hiệu

Cấu hình electron

1

H

1s1

2

He

1s2

3

Li

1s22s1

4

Be

1s22s2

5

B

1s22s22p1

6

C

1s22s22p2

7

N

1s22s22p3

8

O

1s22s22p4

9

F

1s22s22p5

10

Ne

1s22s22p6

11

Na

1s22s22p6 3s1

12

Mg

1s22s22p6 3s2

13

Al

1s22s22p6 3s2 3p1

14

Si

1s22s22p6 3s2 3p2

15

P

1s22s22p6 3s2 3p3

16

S

1s22s22p6 3s2 3p4

17

Cl

1s22s22p6 3s2 3p5

18

Ar

1s22s22p6 3s2 3p6

19

K

1s22s22p6 3s2 3p6 4s1

20

Ca

1s22s22p6 3s2 3p6 4s2

1.2.3. Đặc điểm của lớp electron bên cạnh cùngNguyên tử của tất cả các nguyên tố bao gồm tối nhiều 8 e phần bên ngoài cùng.

Số e lớp bên ngoài cùng

Tính chất

*1, 2, 3 e

*4 e

*5, 6, 7 e

*8 e (trừ He)

*kim loại (trừ H, He, B)

*kim loại hoặc PK

*phi kim

*khí thảng hoặc (khí trơ)

Ví dụ:

Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1(kim loại)

Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5(phi kim)

Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6(khí hiếm)


Bài 1:

Hãy viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tố có Z = 20, Z = 21, Z = 22,Z = 24, Z = 29 và đến nhận xét cấu hình electron của những nguyên tố đó không giống nhau như nắm nào ?

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của các nguyên tố có :

Z = đôi mươi : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2Z = 21 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d14s2Z = 22 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2Z = 24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1Z = 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Nhận xét:

Cấu hình Z =20 khác với các cấu hình còn lại sống chỗ không có phân lớp 3d.Cấu hình Z =24 với Z = 29 có 1 electron ngơi nghỉ phân lớp 4s.Bài 2:

Nguyên tử Fe bao gồm Z = 26. Hãy viết cấu hình elctron của Fe.

Nếu nguyên tử fe bị mất nhì electron, mất ba electron thì các thông số kỹ thuật electron tương xứng sẽ ra sao ?